Aktualitātes 2019/2020

Aktualitātes 2019/2020

 

Info skolas noslegums

Ieejam skolas vēsturē

“Šis neparastais pavasaris ar milzu izaicinājumiem un pārbaudījumiem Latvijas izglītības sistēmai, gan sabiedrībai un pasaulei kopumā, gan katram no mums paliks vēsturē kā pavērsiena punkts, pēc kura vairs nebūs tā, kā līdz šim,” raksta skola.2030 izdevuma “Domāt. Darīt. Zināt” redaktore Inese Leitāne.

Mācību gada trešais ceturksnis bija neparasts, kad skolotājiem, skolēniem, arī vecākiem bija jāapgūst daudz jaunā un nezināmā, jāpielāgojas jauniem apstākļiem un režīmam. Skolēni šajā procesā saskatīja daudz pozitīvā:

 • garantēts ilgāks miegs,
 • starpbrīžus nosaku es,
 • pildu uzdevumus jebkādā secībā, 
 • varu ēst un darīt citas lietas mācoties,
 • ja kaut ko nesaproti vari pajautāt palīdzību kādam vai meklēt internetā,
 • vienā dienā var izdarīt arī nākošās dienas uzdevumus, lai nākoša diena ir brīva,
 • ja kāds uzraksta, vari atbildēt un nav jāklausās kā skolotāja tev aizrāda,
 • mācību materiāli ir pieejami elektroniski,
 • var gūt jaunu pieredzi darbus darot attālināti.

Atzīmēja arī negatīvo:

 • grūtāk apgūt vielu,
 • slinkums pildīt darbus,
 • vairāk jāmācās nekā skolas mācību procesā
 • lielāks laiks jāpavada pie ekrāna,
 • ir daudz uzdoto uzdevumu
 • neredzu draugus,
 • labāk es eju uz skolu, nekā šādi mācos!

Jā, ik laika periodu, kuru pagarināja kā attālināto mācīšanās laiku, skolēni gaidīja ar nepacietību, cerēdami, ka varēs atgriezties skolā. Taču pašlaik ir zināms, ka šajā mācību gadā skolēni skolu vairs neapmeklēs.

Trikātas pamatskolas vēsturē 2019./2020. mācību gads ieies kā pirmais, kad 9. klases skolēniem neskanēs skolas pēdējais zvans, nebūs jākārto valsts eksāmeni un viņu sekmju izrakstos nebūs lasāms ieraksts “Nokārtoja eksāmenus ar šādām sekmēm: Latviešu valodā, Angļu/Krievu valodā, Matemātikā, Latvijas vēsturē”. Nebūs vēl daudz sīku notikumu, kuri paliktu skolēnu, absolventu, viņu vecāku, klases audzinātāju un skolotāju atmiņās.

Priecē, ka 12. jūnijā skolas zāle būs izrotāta absolventu un šīs skolas 82. izlaidumam. Taču tas noritēs neparastāk – piedaloties tikai absolventiem, skolas vadībai un klases audzinātājam.

Svarīgi katram mums – ko no šī laika atcerēsimies un, ko paņemsim līdzi kā vērtīgu pieredzi – nākotnē.

Trikātas pamatskolas direktores vietniece Inga Boškina

Īpašās Trikātas pamatskolas dienasgrāmatas

Trikātas pamatskola vairākus gadus skolēniem pasūtīja īpašas vienota dizaina dienasgrāmatas ar skolas attēlu, kuras tika drukātas tipogrāfijā, izvēloties SIA Erante piedāvātos vāku maketus. Dienasgrāmatas 1.-6. klašu skolēniem tiek izsniegtas mācību gada sākumā bez maksas un tā ir skolas obligātās dokumentācijas sastāvdaļa.

Skolēnu dienasgrāmata ietver gan iekšējās kārtības noteikumus, gan zināšanu novērtēšanas nolikumu, kā arī citu skolas audzēkņiem nepieciešamo informāciju.

Pagājušā mācību gada beigās, piedaloties nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” īstenotajā projektā “Dienasgrāmata”, Trikātas pamatskolā tika izsludināts konkurss par skolas dienasgrāmatas vāka dizainu. Konkursam tika iesniegti 3 darbi, no kuriem 9. klases skolnieces Zaigas Eglītes zīmējumu nodrukāja uz dienasgrāmatas, bet 8. klases skolnieces Amantas Brinģinas darbu – uz skolas piezīmju klades vāka.

 1. gada pavasarī vizuālās mākslas skolotāja Aiga Gartmane aicināja 9. klašu skolēnus veidot dienasgrāmatas un piezīmju klades vāka dizainu, kā simbolisku, bet paliekošu dāvanu savai skolai.

Par veiksmīgākajiem skolotāja atzīmēja 4 darbus – Patrīcijas Fūrmanes, Nila Šmagra-Bondara, Valtera Kuplā un Adriana Mieža. Šoreiz par skolēnu darbiem balsoja tikai skolotāji, un viņi izvēlējās, ka nākamā gada dienasgrāmatas vāku rotās 9. klases skolnieka Nila Šmagra-Bondara darbs, bet skolas piezīmju klades vāka noformējumam tika izvēlēts Valtera Kuplā melnbaltais zīmējums. Skolotājus patīkami pārsteidza tas, cik individuāls un tajā pašā laikā līdzīgs var būt skolēnu redzējums par to, kādam vajadzētu izskatīties dienasgrāmatas vākam.

Paldies visiem 9. klases skolēniem, kas atsaucās aicinājumam! Jūs esat sagādājuši mums patīkamu pārsteigumu nākamajam mācību gadam.

Trikātas pamatskolas direktores vietniece Inga Boškina

 

APTAUJA

Mūsdienās novērojama klimata pārmaiņu pastiprināšanās. Novērotās klimata pārmaiņas ietekmē dabu, dabas parādības, ūdens resursus, laika prognozi un gadalaikus. Klimats mainās, un to skaidri pierāda novērojumi par vairāk nekā 100 gadu ilgu periodu. Īpaši straujas klimata pārmaiņas pasaulē ir notikušas kopš 20.gs. vidus.

ERASMUS+ projekta ietvaros vēlamies noskaidrot Jūsu viedokli par klimata izmaiņām, dabas katastrofām, ledāju kušanu u.c.

Lūdzam visus interesentus aizpildīt aptaujas anketu līdz 21. maijamhttps://www.visidati.lv/aptauja/1589995262/done/

 


Attālinātais mācību darbs Trikātas pamatskolā

Attālinātā mācīšanās ārkārtas situācijas laikā ir jauns izaicinājums pedagogiem, skolēniem un bērnu vecākiem. Pedagogi plāno darbu nedēļai, atbilstoši stundu sarakstam. Skolotāji izvēlas sasniedzamos rezultātus, atbilstoši tiem atlasa uzdevumus, meklē videomateriālus, animācijas un citus resursus, lai skolēns atbilstoši savām spējām varētu tos sasniegt. Iespēju robežās skolotāji savstarpēji sadarbojas, plānojot lielāka apjoma darbus vai projekta darbus, lai samazinātu skolēna darba slodzi.

Attālinātās mācīšanās process ir izaicinājums skolotājiem, jo jāizmanto vairāk tehnoloģijas un jāapgūst, to piedāvātās iespējas. Mācību procesā visbiežāk tiek izmantotas platformas www.uzdevumi.lv, www.soma.lv, www.maconis.zvaigzne.lv u.c.. Kocēnu novada domes Izglītības pārvalde ir iegādājusies 62 SIA Uzdevumi.lv PROF licences, lai skolēni, pildot uzdevumus, varētu redzēt ne tikai savas kļūdas, bet arī saņemt skaidrojumu, kā konkrētais uzdevums jāveic un varētu izlasīt arī teorētisko materiālu par attiecīgo tēmu. Skolā tās izmanto 3. – 9. klases skolēni. Šonedēļ sāksim vadīt atsevišķas mācību stundas tiešsaistē. Lielākā daļa skolotāju atzīst, ka visvairāk laika aizņem darbu labošana, kļūdu norādīšana un komentāru rakstīšana, kā arī stundu plānošana un atbilstošu uzdevumu atrašana. Daudz laika paiet komunicējot, sazvanoties, WhatsApp, īsziņas, e-klases pasts, ar skolēniem un viņu vecākiem.

Katru piektdienu skolēnam un viņa vecākiem tiek nosūtīts nākamās nedēļas “Vielas apguves plānojums”, kurā redz, kas un kā jāmācās. Attālinātā mācīšanās ir izaicinājums arī skolēniem, jo jāmācās laika plānošana, pašdisciplīna, mācību un brīvā laika sadalījums, darbu iesūtīšana norādītajā termiņā un lietderīga tehnoloģiju izmantošana. Daļa skolēnu ar šiem izaicinājumiem veiksmīgi tiek galā un jau līdz ceturtdienai iesūta visus nedēļas darbus. Daļa skolēnu atzīst, ka pietrūkst klasesbiedru, skolotāju un klātienes stundas. Daži skolēni minēja, ka, mājās mācoties, ir mazāk stresa.

Esam snieguši palīdzību ar IT nodrošinājumu ģimenēm. Paldies datorspeciālistam Aigaram Einbergam par tehnoloģisko problēmu risināšanu!

Paldies skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem par sapratni, sadarbību un izturību!

Direktore Inguna Kondratjeva

Lieldienas

11

Att macisanas 1

Att macisanas 2

12

 

Bērnudārzs ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀM!

Līdz 14. aprīlim pirmsskolas izglītības iestādēs darbosies tikai dežūrgrupas.

Ārkārtas situācijā bērnu uz dežūrgrupu vest tikai tad, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas.

Vecākiem tādā gadījumā jāraksta apliecinājums, ka bērns ir vesels, nav kontaktējies ar vīrusa slimniekiem un nav bijis vīrusa skartajās teritorijās pēdējo 14 dienu laikā.

APLIECINĀJUMA PARAUGS

Dežūrgrupā ir bērni dažādos vecuma posmos.

Būtiski samazinot cilvēku skaitu, kuri atrodas vienā telpā – samazināsies arī inficēšanās risks.

IZM informācija

...............................................

 Trikātas pamatskolas dalība Ekoskolu Ziemas forumā

No 28. februāra līdz 1. martam Salaspils 1. vidusskolā notika līdz šim gan apmeklētāju, gan piedāvātās programmas ziņā apjomīgākais pasākums Latvijas Ekoskolām – Ekoskolu Ziemas forums 2020. Šogad Ziemas forums norisinājās jau 7. reizi un pulcēja 350 dalībniekus – gan skolotājus, gan skolēnus no visas Latvijas. No Trikātas pamatskolas piedalījās divas 7. klases skolnieces un skolotāja Iveta Brence.

Foruma trīs dienu programmā norisinājās daudzveidīgas izglītojošas un interaktīvas vides nodarbības, pieredzes apmaiņas sesijas, atraktīvi komandu uzdevumi un saliedēšanās aktivitātes, iedvesmojoši viesi un priekšnesumi ar vides izglītības elementiem.

Foruma pirmā diena bija vairāk veltīta tam, lai iepazītu vietējās kopienas ikdienu vides izglītības jomā un apmainītos savstarpējām pieredzēm, otrās dienas epicentrā bija izglītojošas nodarbības, lai paplašinātu foruma dalībnieku izpratni par dažādiem vides jautājumiem un izaicinājumiem, ar mērķi saskatīt savas kā indivīda un kopienas iespējas nelielām, bet būtiskām rīcībām mazinot savu ietekmi uz apkārtējo vidi.

Nodarbības vadīja pārstāvji no Latvijas Universitātes, Latvijas Dabas fonda, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, biedrības „Dzīvnieku biedrība”, Fashion Revolution Latvia, biedrības “Zaļā brīvība”, SIA “ZAAO”/ Dabas un tehnoloģiju parka “URDA”, Komunikācijas vadības aģentūras Deep White, jauniešu apvienībām „Precious plastic Latvia” un „Pēdējais Salmiņš” biedrības  “Piedzīvojumu Gars” un citi. Praktiskajās prasmju darbnīcās eksperti dalījās ar vērtīgiem padomiem, piemēram, kā veidot efektīvas vides kampaņas, kā gatavot videi draudzīgu ēdienu un kultūraugu audzēšanas kastes no „nederīgiem” materiāliem, kā būt veiksmīgam līderim un citās tēmās.

Foruma kulminācija bija trešajā, noslēdzošajā dienā ar kopīgu dalībnieku pārgājienu un zibakciju Salaspils pilsētā, kā arī jauniešu kampaņu ideju prezentāciju, kas tika izstrādātas foruma laikā un pēc tam īstenotas, atgriežoties skolā.

Pēc foruma skolnieces uzskaitīja ļoti daudz ieguvumus.

 • Bija ļoti interesantas lekcijas par pasaules nākotni un radošo pieeju izglītojot.
 • Daudz ko iemācījos par sociāliem mēdijiem, jo apmeklēju darbnīcu “digitālā satura veidošanu”.
 • Bija jautri pārģērbties no pieejamām drēbēm, atbilstoši situācijai.
 • Ēdieni bija veģetāri, sapratām, ka veselīgs ēdiens ir garšīgs.
 • Mums bija ļoti jautra, mīļa, nepārspējama komandas vadītāja.
 • Bija atrasti īstie cilvēki, kas vada lekcijas un darbnīcas jauniešu vidū.
 • Bija iespēja apmeklēt baseinu.
 • Bija daudz dalībnieku, kas uzstājās koncertos, un tas ļoti priecēja.
 • Nakts trase bija “spridzeklis”, tajā bija interesanti, pārdomāti uzdevumi.
 • Priecēja, ka nakts trase notika botāniskajā dārzā.
 • Patika, ka meklējām reālus risinājumus ar vidi saistītām problēmām.
 • Patika vakara “naksniņas”. u.c.

Eko skolas skolotaja Iveta Brence


 

LEDUS GLADIATORI

Latvijas skolu slidošanas sacensību "Ledus gladiatori" 2019/2020 gada sezona jau kopš decembra sākuma rit pilnā sparā! Šobrīd Vidzemes Olimpiskā centra ledus hallē turpinās oficiālie treniņi, kas norisināsies līdz 6. martam. Finālsacensības un noslēguma pasākumi notiks 12. martā.

Šogad 81 komanda no visa Vidzemes reģiona mēro ceļu uz Valmieru un Vidzemes Olimpisko centru. Jau tagad droši var apgalvot, ka “Ledus gladiatori 2019/20” uzvarētāji ir visi sacensību dalībnieki, jo, sadarbībā ar slidošanas instruktoriem, tiek veicināta slidotprasmju apguve, kas, ņemot vērā mainīgos laikapstākļus Latvijā, ir praktiski vienīgā iespēja skolēniem ziemā būt uz ledus un slidot!

Gatavojoties sacensībām Trikātas pamatskolas 4.-6. klašu “Ledus Gladiatoru” komanda: Unda Bortkēviča, Anta Eglīte, Jūlija Frankovska, Rihards Jānis Meļķis, Elīna Pētersone, Samanta Pētersone (4. klase), Rodrigo Brencis, Daiga Mežīte, Samanta Sjarki, Dārta Lūcija Švēde, Augusts Zundāns (5. klase), Sanija Briede, Rimands Deduškēvičs, Diāna Pētersone, Artjoms Solotkijs (6. klase) kopā ar sporta skolotāju Guntaru Purgali aizvadījusi 3 treniņus. Vēlam viņiem veiksmi finālsacensībās!

Valodu nedela 2020

 

PIRMKLASNIEKU 1

Skaļās lasīšanas konkurss Trikātā

Jau trešo reizi Trikātas pamatskola piedalījās “Skaļās lasīšanas” konkursā. Konkurss notika 6. februārī Trikātas pagasta bibliotēkā, jo pasākuma organizēšanu ir uzņēmusies pagasta bibliotekāre Inga Janīte.

Konkursā piedalījās 5. un 6. klašu skolēni. 4. klases skolēni bija ieradušies kā līdzjutēji un vērotāji, jo nākamajā gadā arī viņi piedalīsies šajā konkursā.

Katram konkursantiem priekšnesums ilga līdz 3 minūtēm. Visi 13 skolēni pastāstīja par grāmatu, kuras fragmentu nolasīs. Grāmatu izvēle bija ļoti dažāda. Katrs no skolēniem bija atradis grāmatu, kura ieinteresēja viņu un varētu ieinteresēt arī klausītājus.

Žūriju veidoja latviešu valodas skolotājas Iveta Brence, Sandra Gaile, Valmieras bibliotēkas pārstāve Lolita Dreimane, skolas bibliotekāre Lida Sīpola.

Lolita visiem dalībniekiem teica iedrošinošu uzrunu un novēlēja būt čakliem un apzinīgiem lasītājiem. Viņa bija arī sagādājusi skaistas pateicības par piedalīšanos konkursā. Savukārt Inga bija parūpējusies, lai dalībnieki saņemtu saldās balvas no “R CHOCOLATE” un blociņu pierakstiem.

Paldies skolotājām, kuras prata motivēt skolēnus un palīdzēja viņiem sagatavoties konkursam.

Mēs visi lepojamies ar to, ka marta brīvdienās mūsu skolu konkursā Valmierā pārstāvēs:

DAIGA MEŽĪTE

SANIJA BRIEDE

DANIELS PAULIŅŠ!

Trikātas pamatskolas bibliotekāre Lida Sīpola

Skala lasisana

Muzikāla pēcpusdiena Trikātas pamatskolā

DaigaMūzika – tā ir joma, kura spēj vienot ne tikai mūzikas skolas audzēkņus, bet visus pasaules cilvēkus, jo tā runā sirds valodā!

Trikātas pamatskolā iedibinājusies jauna tradīcija – janvāra mēnesī sadarbībā ar Strenču mūzikas skolu rīkot koncertu, kurā savu sniegumu rāda mūzikas skolas audzēkņi un viņu pedagogi. Šogad koncerts notika 28. janvārī.

Strenču mūzikas skolā ir iespēja apgūt dažādu mūzikas instrumentu spēli un izkopt arī dziedāšanas prasmi. Divdesmit viens skolēns divas pēcpusdienas nedēļā, vairāki pat trīs un  četras, pavada mūzikas skolā, apgūstot klavieru, akordeona, vijoles, saksofona, trompetes, flautas, eifonija u.c. mūzikas instrumentu spēli un pilnveidojot savas vokālās dotības.

Lai muzikālie sapņi un cerības piepildītos, jāmīl tas, ko dari un daudz jāstrādā. Par to pārliecinājāmies šajā koncertā, kur mūzikas skolas audzēkņi klausītājiem un skatītājiem dāvāja emocionālus, sirds siltuma un prieka pilnus priekšnesumus.

Par audzēkņu sniegumu no sirds priecājās arī vecāki. Tā savai mammai par prieku spēlēja Ivars (eifonijs) un Artūrs Lezdiņi (trompete), Krista Rudzīte (klavieres), Daiga Mežīte (akordeons), Rodrigo Brencis (trompete), Samanta Sjarki (saksofons), Rendija Ziemane (flauta) un dziedāja Elīza Evelīna Pētersone, Samanta Sjarki, Vendija Patrīcija Knopkina. Koncertā kopā ar saviem audzēkņiem muzicēja arī pedagogi Ralda Ziemule, Jānis Krūmiņš, Inese Niklaviča, Jānis Jansons, Jeļena Tēraudkalne,  Indra Grietēna un Sarmīte Granta. 

2020. gada vasarā Rīgā norisināsies Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kurā kopā ar Strenču mūzikas skolas kora dalībniecēm piedalīsies arī Trikātas pamatskolas skolnieces. Pedagoģes Ineses Niklavičas skolotās 1.-4. un 5.-9. klašu kora meitenes dziedāja dziesmu svētku repertuāra dziesmas.

Katrs koncerta dalībnieks muzicēja no sirds, kopā radot gaišas sajūtas.

Daudzveidīgais koncerts bija sveiciens arī visiem skolēniem, pedagogiem un vecākiem, kuri ziedoja grāmatas un spēles, atsaucoties Kārļa Ulmaņa iedibinātajam “Draudzīgajam aicinājumam”.

Trikātas pamatskolas direktores vietniece Inga Boškina

Samanta     IMG 8289

TRIKĀTAS PAMATSKOLA

aicina darbā

sociālo pedagogu

Darba apraksts:

 • diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu integrēšanos skolā, sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē;
 • plānot un īstenot konkrētas sociālpedagoģiskās darbības bērnu resocializācijas jomā (plānot un vadīt prasmju apguves grupas, atbalsta grupas skolēniem, nodrošināt individuālās konsultācijas skolēniem, vecākiem, skolas darbiniekiem);
 • vadīt gadījumu un pārkāpumu risināšanas procesu;
 • veikt regulāru preventīvo darbu skolā atbilstoši skolas aktualitātēm un vajadzībām.

Prasības kandidātam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar sociālā pedagoga kvalifikāciju;
 • labas datorprasmes (MS Office, internets u.c.);
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • atbildības sajūta un precizitāte;
 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.

Piedāvājam:

 • 0,5 slodzes darbu;
 • atalgojumu 750,00 EUR par slodzi pirms nodokļu nomaksas;
 • iespēju profesionāli pilnveidoties;
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās:

CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 21.02.2020 (ieskaitot).

Papildus jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz norādīto e-pastu vai zvanīt pa tālruni 26548247.

Vairāk informācijas par skolu www.trikatasskola.lv

 

TRIKĀTAS PAMATSKOLA

aicina darbā

tehniķi

Darba pienākumi:

 • vadīt skolas saimniecisko darbu;
 • plānot un vadīt tehnisko darbinieku darbu, nodrošinot saimniecisko darbu izpildi;
 • veikt darbavietu un darba vides risku novērtēšanu;
 • nodrošināt skolas inženiertīklu (elektrotīkla, signalizācijas, ūdensvada un kanalizācijas, apkures sistēmas) uzturēšanu kārtībā;
 • veikt skolas materiālo vērtību uzskaiti, kontroli, piedalīties inventarizācijas komisijas darbā;
 • piedalīties skolas saimnieciskā budžeta plānošanā un izpildes kontrolē, saskaņojot līdzekļu izlietošanu ar skolas direktori;
 • veikt remonta un labiekārtošanas darbus, priekšmetu pārvietošanu;
 • nodrošināt un organizēt skolas pasākumu saimnieciskās daļas norisi;
 • organizēt saimnieciskos pakalpojumus skolas darba nodrošināšanai;
 • pļaut zāli skolas apkārtnē (vasaras periodā);
 • ievērot darba kārtību un ētikas normas.

Prasības kandidātam:

 • skolas saimniecisko darbu pārzināšana un izmaksu tāmes sastādīšanas prasme remontdarbiem;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķiem un uzdevumiem;
 • komunikācijas un sadarbības prasmes skolas ietvaros, kā arī sadarboties ar citām valsts un pašvaldības institūcijām;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja reaģēt uz skolas tehnisko darbu vajadzībām;
 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.
 • prasme strādāt ar datoru un biroja tehniku;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu;
 • atalgojumu 564 - 668 EUR par slodzi pirms nodokļu nomaksas;
 • iespēju profesionāli pilnveidoties;
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās:

CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 21.02.2020 (ieskaitot).

Papildus jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz norādīto e-pastu vai zvanīt pa tālruni 26548247.

Vairāk informācijas par skolu www.trikatasskola.lv.

 SkalaLasisana Trikata 6feb2020 2

Krosmint

Draudz aicinajums min

Strencu muzikas sk koncerts

Barikades

 

LEPOJAMIES!

 

Valkas novada literārā apvienība jau sesto gadu sadarbībā ar Valkas novada Domi un Latvijas Bērnu fondu organizē bērnu literāro konkursu ”Doma izgaismo vārdu”.

Konkurss notiek divās grupās bērniem vecumā no 10-18 gadiem. Darbi tika iesūtīti no Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas ,Rencēniem, Rudzātiem, Rūjienas, Valmieras, Trikātas un Rīgas.

Izvērtējot konkursam iesūtītos autoru darbus, žūrijas komisija nolēma:

Jaunākajā grupā par konkursa laureātiem nominēt Rūtu Aljēnu un Jāzepu Hermani no Rīgas un Samantu Priedīti no Trikātas.

Vecākajā grupā par konkursa laureātiem nominēt Dāvidu Rubeni no Rudzātiem un Šarloti Luīzi Odziņu no Vaives pagasta.

Galvenās prēmijas 100 eiro no Latvijas Bērnu fonda ieguvēja ir Šarlote Luīze Odziņa. 

dsc 8638

Teksts un foto no: http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/bernu-literara-konkursa-doma-izgaismo-vardu-19-rezultati-

 Ziemassvētku prieks katrā no mums

Ziemassvētki ir laiks, kad saprast, cik daudz mums katram dots, un novērtēt to, sajusties labi dodot un palīdzot. 

Laiks pirms Ziemassvētkiem “ved mūs pretim kādam baltam klusumam, aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts, kas mums atkal no jauna ir jāatrod”. (Kārlis Skalbe) 

Trikātas pamatskolā Ziemassvētku pasākumam visi gatavojās savlaicīgi – dedza sveces Adventes vainagā, gaidot Ziemassvētku dāvanas, mācījās arī dot, gatavoja priekšnesumus un tērpus Ziemassvētku pasākumam, rakstīja apsveikumus skolasbiedriem un skolotājiem, cepa piparkūkas, dekorēja klases, rotāja zāles lielo egli, gatavoja apsveikumus, dāvaniņas un apciemoja bijušos skolas darbiniekus, vientuļos pensionārus un Mārsnēnu pansionāta iemītniekus. Paldies visiem – vecākiem un vecvecākiem, audžuvecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem – par sarūpētajām dāvanām! 

Ziemassvētku pasākums iesākās ar skolas direktores Ingunas Kondratjevas uzrunu skolēnu vecākiem, skolēniem, skolotājiem un viesiem. Direktore, izvērtējot pirmo semestri, lepojās ar skolēnu sasniegumiem mācību darbā, kā arī atzinīgi novērtēja vecāku līdzdalību skolas pasākumos. Mūs priecēja 1.-4. klašu ansambļa un Samantas Sjarki izpildītās dziesmas. 

Šajā semestrī ar labiem un augstiem mācību sasniegumiem varēja lepoties 17 skolēni: Amanda Baškere, Jēkabs Brencis, Alise Dārziņa, Zane Mežīte, Venija Kolomijeca, Krista Rudzīte, Estere Tīna Šulca, Līna Bortkeviča, Unda Bortkēviča, Jānis Rihards Meļķis,  Daiga Mežīte, Samanta Sjarki, Dārta Lūcija Švēde, Sanija Briede, Vendija Patrīcija Knopkina, Mārcis Šmagris-Bondars, Elīza Evelīna Pētersone, Rovilds Deduškevičs. 

Mums visiem gan lieliem, gan maziem šķiet, ka Ziemassvētki ir brīnumu laiks, kad atkal noticam kādai pasakai. Šajos Ziemassvētkos tā bija pasaka par Sniega karalieni – izrāde, kurā sirsnīgais stāsts par Gerdu (Alīna Solotkaja) un Kaju savijās ar ceļojumu uz Sniega karalienes pili. Ceļojums izvērtās citādāks, kā bijām pieraduši to redzēt. Gerdas ceļojums uz Ziemeļpolu veda vispirms uz dienvidiem – Lietuvu, Poliju, Rumāniju, Grieķiju un Poliju. Tieši caur mūsu ERASMUS projekta draugu valstīm! Atpakaļ uz Sniega karalienes pili Gerda devās caur Vāciju, Dāniju, Zviedriju, līdz nonāca Norvēģijā – pašos tālākajos kontinenta ziemeļos. 

Uz skatuves bija jautras rumāņu (7. klase), grieķu (2. klase), vācu (4. klase), dāņu un norvēģu trollīšu (4. klase) dejas, piedzīvojumus ceļā uz Zviedriju rādīja 5. klase, Roberto Meloni šovā ļāva ielūkoties 8. klase, 9. klase pastāstīja par Lietuvas, bet 6. klase – Polijas raksturīgākajiem faktiem. 

Norvēģijā mēs no Gerdas atvadījāmies, jo tālāk bija tik auksts, ka pasakas stāstītājs nevarēja vairs ne muti pakustināt, lai izstāstītu... bet mēs jau zinājām, ka beigas būs labas, jo Gerda Kaju atradīs un ar savu mīlestību izkausēs viņa  ledus sirdi. 

Uzveduma noslēgumā Vendijas Patrīcijas Knopkinas izpildījumā varējām dzirdēt skaisto dziesmu “Aleluja”. 

Šis bija Ziemassvētku laiks, kas lika sadzirdēt nesaklausāmo, saredzēt nemanāmo, sajust neapjaušamo un, kas nāca kā ciemiņš no zvaigžņu tālēm ar sengaidītu mīlestības spēku.

Šis ir laiks, kad vēlamies pateikt sirsnīgu paldies.

Paldies Ando Krūzem un etnogrupai “Vairogi” par patriotisko un emocionālo valsts svētku koncertu!  

Paldies z/s “Irbītes” īpašniekam Valdim Circenim par skaisto, stalto Ziemassvētku egli! 

Paldies “Līga Nature SPA” īpašniecei Līgai Aizsilai par jaukajām dāvaniņām Trikātas pamatskolas darbiniekiem, pensionētajiem kolēģiem un Trikātas pagasta vientuļajiem pensionāriem! 

Veiksmīgu, radošu un zināšanām bagātu 2020. gadu! 

Trikātas pamatskolas direktores vietniece Inga Boškina 

Afisa pirmsskola

Sniega karaliene

 


 

Izglitojoss koncerts Atklaj gitaru

Pasākums notiek ar programmas “Latvijas skolas soma” atbalstu

 

Adventes riti 1

Valsts svetku koncerts

Sajūtu attīstības objekti

Trikātas pamatskolas pirmsskolas skolotājas un bērnu vecāki piedalījās Beverīnas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā “Veidosim vidi ap mums Beverīnas novadā” ar projektu „Sajūtu attīstības objekti”. Projekta kopējā summa bija 475, 47 eiro, kuru vasaras sākumā piešķīra izvērtēšanas komisija par apstiprināto projektu realizāciju.

Projekta mērķis bija izveidot tādus objektus, kur bērni var dažādot savas fiziskās aktivitātes. Realizējot šo mērķi,  veidojās bērnu izpratne par dažādu materiālu īpašībām, pilnveidojās pasaules iepazīšana,  mazināsies iespējamā plakanās pēdas veidošanās. Taktilās sajūtas stimulē bērnu iekšējo sajūtu veidošanos, kas veicina bērnu vispārējo attīstību.

Rotaļājoties smilšu kastē, bērniem attīstīsies sensorā motorika, viņi no smiltīm varēs veidot dažādas figūras u. c. Siltajos gada mēnešos bērniem būs iespēja ar basām kājām baudīt un sajust dažādu materiālu struktūru, kā arī nostiprināt veselību. Savukārt, sporta hallē pieejamais pārvietojamais sajūtu objekts radīs tādas pašas iespējas ziemas periodā.

Visi grupas dalībnieki centās  īstenot projektu un gala rezultātā sasniedza mērķi – izveidoja ieplānotos objektus. Arī pārējie bērnu vecāki, kuri nebija tieši iesaistīti projekta realizācijā, to aktīvi atbalstīja ar dabas materiālu sagādāšanu sajūtu takām. Paldies visiem vecākiem, kas iesaistījās projektā.

Atziņa – ja cilvēki redz projekta jēgu un nozīmi, spēj sadarboties savā starpā, tad rezultāts izdodas.

Pirmsskolas skolotāja Imanta Zaļkalne

 

Projekts “Kāpsim Gaismaskalnā”

Trikātas pamatskolas 8. klases skolēni un klases audzinātājs piedalījās Beverīnas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā “Veidosim vidi ap mums Beverīnas novadā” ar projektu “Kāpsim Gaismaskalnā”. Projekta kopējā summa EUR 600,00. Vasaras sākumā projektu izvērtēšanas komisija apstiprināja projekta realizāciju.

Trikātas pamatskola atrodas skaistā, ainaviskā vietā. Apkārt ēkai ir reljefains skolas parks ar dīķi un strautiņu. No skolas paveras plašs skats uz apkārtni – tuvējo upi, Baznīcas ezeru, mežiem un tīrumiem. Skolu ieskauj Trikātas ezers un upe Abuls. Cauri parkam ved labiekārtots celiņš un kāpnes.

Ar jaunās sporta halles uzcelšanu 2005. gadā mainījās arī galvenā ieeja skolā, līdz ar to celiņu ar kāpnēm skolēni izmanto daļēji. Jaunā taka ved pāri zālājam, kur reljefa dēļ ir apgrūtināta uzkāpšana – taka ved pa slīpu nogāzi augšup, kura rudenī un pavasarī ir dubļaina un ziemā slidena. Līdz ar to pārvietošanās ir nedroša, pat bīstama.

Gada siltajos mēnešos skolotāji vada āra nodarbības, kad skolēni apgūst mācību vielu apkārtējā dabā. Staigājot pa skolas parku reizēm bīstami ir pārvietoties pa slīpo nogāzi, kurā izveidojusies taka.

Trikātas pamatskolas vecāko klašu zēni, mājturības skolotājam Guntaram Purgalim piepalīdzot, izveidoja trīs līmeņu kāpnes ar nelielām platformām. Kāpnes ainaviski iekļaujas skolas parkā.

Projekta rezultātā skolas apkārtne kļuva pievilcīgāka un pieejamāka, arī došanās uz skolu kājām lietainā laikā un salā vairs nav bīstama. Izveidoto objektu izmanto arī vietējie iedzīvotāji pastaigai pa Trikātas apkārtni brīvdienās un vasaras mēnešos.

Realizējot projektu, veidojās piederības izjūta savai skolai, pagastam, novadam.

Projekta gaitā labiekārtotā vieta būs izmantojama arī turpmākajos gados. Tā šobrīd ir nākamo absolventu dāvana savai pirmajai skolai, tādējādi turpinot iedibināto tradīciju – labiekārtot skolas apkārtni, izveidojot tajā kādu objektu. Izveidoto kāpņu sakopšanā, uzturēšanā un laika gaitā radušos bojājumu atjaunošanā iesaistīsies skolas skolēni un tehniskais personāls. 

direktores vietniece Inga Boškina

 

Karjeras nedela afisa 

Pargajiens

Pārgājiena laikā var tikt fotografēts un/vai filmēts. Iegūtie materiāli tiks izmantoti Trikātas pamatskolas un projekta publicitātei


 

SKOLOTĀJU DIENA

Skolotāj,

Tavās pēdās Dievs sidraba rasu sijā, 

Lai to gaismu, kas no Tavas dvēseles plūst, 

Ikviens ceļā satiktais cilvēks spēj just.

Līdz ar zeltainām rudens lapām un salnām spītējošiem miķelīšiem, atkal klāt ir ikgadējie svētki – Skolotāju diena. Skolotāju darbs ir nest gaismu, zināšanas, palīdzēt audzēkņiem piepildīt sapņus un ieceres, atrast dzīvē īsto ceļu. 

Trikātas pamatskolā Skolotāju dienu atklāja ar koncertu “Būt skolotājam ir kas īpašs…”, kuru organizēja un vadīja skolēnu pašpārvalde. Koncertā uzrunu teica Beverīnas novada domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis, dziesmas dziedāja Samanta Sjarki, Elīza Evelīna Pētersone un Vendija Patrīcija Knopkina. 

Šoreiz vairāk kā citās dienās skolēni skolotājiem dāvināja labus vārdus. Uz improvizētām tāfelītēm apsveikuma veidā bija sarakstītas skolotāju labās īpašības: smaidīga, stalts, foršs, talantīgs, jautrs, mīļa, izpalīdzīga, atsaucīga, skaista utt. Skolēni teica vēlējumu: “Lai jums katra diena ir kā Skolotāju diena!”

Pēc koncerta skolotāji piedalījās Matildes Mazgudrītes jaunās kompetencēs balstītā mācību stundā, kura apvienoja latviešu valodu, fiziku, ķīmiju, mūziku, literatūru, matemātiku un filozofiju. Koncentrētās 30 minūtēs skolotāji caur vairākiem mācību priekšmetiem un eksperimentiem iepazina tēmu: dzīve. 

Skolotāju dienas veiksmīgu norisi atbalstīja vecāko klašu skolēni, kuri mēģināja iejusties skolotāju lomā un vadīja interesantas stundas: origami, izzini un radi, sports, mūzika u.c. 

Trikātas pamatskolas direktores vietniece Inga Boškina

Skolotaju diena

Dzejas dienas min

Mikeldienas tirgus

Lego


TRIKĀTAS PAMATSKOLAI piešķirts starptautiskais ZAĻAIS KAROGS

Šī gada 16. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršanas ceremonija. Trikātas pamatskola ir viena no 129 Latvijas skolām, kurai piešķirts Starptautiskais Zaļais Karogs 2019./2020.mācību gadam.

“Starptautiskā Zaļā Karoga balva ir kvalitātes zīme. To saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā,” atzīst programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns.

Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā un arī pasaulē. Pie mums tā apvieno vairāk nekā 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām.

Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem. Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 soļiem jeb elementiem Ekoskolu programmā. Tie ir:

 • Ekopadome;
 • skolas Vides pārskats;
 • skolas Vides rīcības plāns;
 • pārraudzība un izvērtēšana;
 • sasaiste ar mācību procesu;
 • skolas un sabiedrības iesaistīšana;
 • vides kodekss.

Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem: atkritumi, enerģija, ūdens, transports, veselīgs dzīvesveids, skolas apkārtne, klimata izmaiņas, meži, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašu skolas sabiedrību. 

Trikātas pamatskolā 2019./2020. mācību gada Ekoskolas tēma “Transports”. Tiks īstenotas dažādas aktivitātes un pasākumi, lai panāktu arvien lielākas pārmaiņas vides aizsardzības un izglītības jomā.

Paldies Ekoskolas skolotājām Solvitai Strautiņai, Danutei Mazurei un Ivetai Brencei par Ekoskolas pārvaldes sistēmas darbības koordinēšanu. Liels paldies arī visam skolas kolektīvam – skolotājiem, darbiniekiem, skolēniem, kā arī skolēnu vecākiem, jo “komandā ir spēks”. 

Direktore Inguna Kondratjeva

diploms diploma sanemsana karogs   


2 sept 2019

Adaptacijas diena

Pirmsskola

Vecaku kopsap

Gramatu iznemsana

Uznemsana skola 2019

Izglitiba Trikata