Bibliotēka

TRIKĀTAS PAMATSKOLAS BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS 

PIRMDIENA 

9:00 - 12:40 

13:30 - 14:30

OTRDIENA

9:00 - 12:00 

12:40 - 15:40

TREŠDIENA

9:00 - 12:40 

13:30 - 15:30

CETURTDIENA

9:00 - 12:40 

13:30 - 15:30

PIEKTDIENA

11:30 - 14:30 

Bezmaksas pakalpojumi:

Nr.

Pakalpojums

Pieejamība

1.

Uzziņas

Uzziņu sniegšana par dažādām tēmām, izmantojot gan bibliotēkas fondu, gan internetu

2. 

Apmācība un konsultācijas

Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu

3.

Darbu drukāšana un iesiešana

Skolēniem bezmaksas mājas darbu drukāšana, skavošana

4.

Konsultācijas

Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām.
Jaunākā bibliotēkā atrodamā literatūra

5. 

Bibliotekārās stundas

Skolēnu iepazīstināšana ar grāmatām, bibliotēku, bibliotēkā pieejamajiem žurnāliem, dažādām spēlēm u.c.

6.

Brīvā laika pavadīšana

Skolēniem pēc stundām iespējams pavadīt brīvo laiku, gaidot autobusu vai vecākus.
Bibliotēkā ir galda spēles plašā klāstā

7. 

SBA(starppilsētu abonements)

Grāmatu piedāvājums no Valmieras integrētās bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļas un novada bibliotēkām (Trikātas pagasta bibliotēkas, Brenguļu pagasta bibliotēkas)

8. 

Grāmatu izstādes

Tematiskas grāmatu izstādes

JAUNĀKĀS GRĀMATAS:

M. Rungulis. Avenes

V. Kamerons. Beilijas stāsts

V. Kamerons. Ellijas stāsts

G. Rača dzejoļu krājumi

V. Rūmnieks. Laika spēles

Rekur ir! Dzejoļu krājums bērniem

Dž. Smita. Iespēja iemīlēties no pirmā skatiena

D. Viljamss. Vectētiņa lielā bēgšana

Dž. Smita. Es neesmu neveiksminieks

K. Robinsons. Ne tikai ar prātu

A. Mihaēlisa. Pasaku stāstnieks

Dž. Patersons. Dārgumu mednieki

Ž. Vilsone. Treisijas Bīkeres stāsts

K. Vinje. Kamilla un zaglis

B. Sortlanns. Kepler 62

L. Hanta. Zivs kokā

E. Landara. Lietussargs

Piecu minūšu pasakas puikām

B. Pīrs. Viljams Ventons 1., 2., 3. grāmata

Ē. Hantere. Klanu kaķi 1. -6. grāmatai

A. Kļavis. Melnais akmens

A. Kļavis. Bēgšana no čūsku valstības

A. Kļavis. Asinis uz dzintara

M. Dibika. Pastnieks Pele

K. Drūrija. Septītā kamera

I. Samauska. Trakas lietas….

Dž. Patersons. Pamatskola

E. Barreta. Socializēšanās dienasgrāmata latvietim

F. Kīpers. 100 lietas, kas jāzina zēnam

M. Meijere. Mēness hronika 1. un 2. grāmata

J. Pihlaks. Lāčplēša Kara ordeņa un Brīvības krusta kavalieri

English for Everyone

E. Valters. Poķu grāmata

E. Valters. Kaķītis un ūpītis

K. Apškrūma. Soliste

Dr. Seuss. Glaunais runcis