Skolas padome

SKOLAS PADOMES SASTĀVS

2021./2022. mācību gadā

Vecāku pārstāvji:

   PII 1,5-2 gad.:  Inta Stuķēna, Ulrika Kalniete

   PII 3-4 gad.: Daiga Baltiņa, Didzis Volrats 

   PII 5-6 gad.:Dace Fūrmane, Aivars Fūrmanis

   1. klase: Mārīte Petrova

   2. klase: Laura Putniņa

   3. klase: Inese Ziemane, Mareks Valtiņš

   4. klase: 

   5. klase: Monta Tama-Dubrovska

   6. klase: Baiba Meļķe, Inga Čama

   7. klase: Vita Švēde, Jānis Švēde

   8. klase: Agrita Kirša

   9. klase: Madara Knopkina

Direktore: Inguna Kondratjeva

Skolotāju pārstāvji: Inga Boškina, Guntars Purgalis

Pirmsskolas grupu pārstāve:

Skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji: Vendija Knopkina, Viktorija Paula Šulca

 Skolas padomes priekšsēdētāja: 

Skolas padomes priekšsēdētājas vietniece:

Protokoliste: