Skolas padome

SKOLAS PADOMES SASTĀVS

2019./2020. mācību gadā

Vecāku pārstāvji:

   PII 1-3 gad.: Daiga Baltiņa 

   PII 3-4 gad.: Dace Fūrmane, Aivars Fūrmanis

   PII 5-6 gad.: Gundega Škirikova

   1. klase: Mareks Valtiņš

   2. klase: Aija Kursīte, Mārīte Petrova

   3. klase: Inese Sveķe

   4. klase: Baiba Meļķe

   5. klase: Vita Švēde, Jānis Švēde, Raisa Jablonska

   6. klase: Sarmīte Boža

   7. klase: Voldemārs Knopkins

   8. klase: Ina Ruzankina, Inese Ziemane

   9. klase: Dzirkstīte Fūrmane, Ieva Mieze

Direktore: Inguna Kondratjeva

Skolotāju pārstāves: Inga Boškina

Pirmsskolas grupu pārstāve: Imanta Zaļkalne

Skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji: Patrīcija Fūrmane, Rendija Ziemane

Beverīnas novada pašvaldības pārstāve: Inga Čama

Skolas padomes priekšsēdētāja: Baiba Meļķe

Skolas padomes priekšsēdētājas vietniece: Raisa Jablonska

Protokoliste: Dace Fūrmane