Pirmsskola

Gaidām pavasari!

Sulīgi zaļi lociņi un sprogaini zirņu dzinumi sildās uz palodzes “Pūcēnu” grupā, dienās kad pie debesīm rotājas saulīte.

Februāra beigās garākie zirņu dīgsti bija sasnieguši 12 cm, bet loku garums bija 24 cm. Augu audzēšana sākās februāra sākumā un vidū – zirņi 6.02 un sīpoli 13.02. Sēšanas un stādīšanas darbus bērni veica savstarpēji sadarbojoties, skolotāja vadībā. Augi tiek audzēti kūdras substrātā, pēc nepieciešamības tos laistot.

Bērniem ir iespēja vērot to, kā parādās pirmie asni. Kopā vērojot un rūpējoties par augiem, rodas secinājumi par to, kādi apstākļi nepieciešami augiem – augsne, siltums, gaisma, ūdens.

Pētījuma laikā zirņi auga dažādās vidēs – vieni auga dēstu kastē, bet citi tika iesēti 5l dzeramā ūdens pudelē, kas radīja siltumnīcas efektu. Bērni novēroja, ka tie augi, kas auga imitētajā siltumnīcā, izauga ātrāk! Mērījumi apliecināja novēroto faktu. Zirņi, kas auga kastē bija sasnieguši 5 cm garumu, bet tie kas auga Ūdens pudelē – izauguši 12 cm gari.

Lai gan sīpoli tika iestādīti tieši nedēļu vēlāk, tie izauga uz pusi garāki nekā garākie zirņi – 24 cm. Izaudzētie loki tika likti lietā, pievienojot to pusdienu zupai! Bērniem bija iespēja nogaršot pašu audzētos zaļumus! Un zirņu dīgstu saldo garšu vēl tikai paredzēts nobaudīt uz sviestmaizēm!

Kopīgi ar bērniem pārrunājot, vērojot un mērot, secinām:

  • bērni mācās savstarpēji sadarboties, sagatavojot kastītes, augsni, ūdeni laistīšanai, kopā sēj un stāda augus;
  • par augiem jārūpējas un jānodrošina nepieciešamie apstākļi;
  • Atšķirīgi apstākļi nodrošina viena veida augiem atšķirīgu augšanas tempu;
  • dažādi augi aug atšķirīgā tempā; (Piem. loki aug ātrāk par zirņiem);
  • bērni ir ieguvuši pieredzi, kā sēt augus, rūpēties par tiem.

Ceļā uz Ziemassvētkiem

8. decembra pievakarē Trikātas pamatskolas aktu zāli pieskandināja mūzikas skaņas un priecīgas bērnu čalas. Ziemassvētku noskaņās bija sapulcējušies aktīvi un zinātkāri bērni, rosīgas un darbīgas māmiņas, čaklas un rūpīgas pirmsskolas grupu darbinieces. Rūķu darbnīcās varēja sākties darbs. Tajās, kopā darbojoties, tika veidoti apsveikumi, rotātas piparkūkas, darināti eņģelīši. Jau iepriekš bija izgatavoti arī rūķīši. Viss, kas tapa šajā vakarā, domāts pansionātā mītošajiem senioriem, ar nodomu viņus šajā laikā iepriecināt, novēlot sajust Ziemassvētku klātbūtni. Bērni, protams, līdzdarbojās, bet vislielāko viņu interesi raisīja piparkūku darbnīcā notiekošais rotāšanas process. Smaržīgās un kārdinošās piparkūkas raisīja radošus mēģinājumus atrast katram savu rotāšanas veidu. Ik pa brīdim varēja baudīt tēju un nelielu cienastiņu, kā arī ļauties brīvai deju improvizācijai, kas bērniem patika un uz ko mudināja jautrās Ziemassvētku dziesmas. Bērni priecājās, pieaugušie naski darbojās, paralēli sarunājoties un daloties ar idejām, ierosinājumiem. Laiks paskrēja nemanot.

Šī nav vienīgā reize, kad domājot par senioriem, esam labi pastrādājuši. Oktobrī norisinājās ābolu pārstrādes talka, kad āboli, pārvērtās par biezeni un sagūlās gandrīz simts burciņās. Ābolu garšu papildināja cidonijas un bumbieri. Kopā var paveikt daudz! Pirms Ziemassvētkiem sarūpētais tiks nogādāts Sociālās aprūpes centrā “Mārsnēni”. Lai senioriem gaišs Ziemassvētku laiks un prieka brīži, kurus vēlam! Paldies visiem, kuri iesaistījās labo darbu maratonā, veltot savu laiku un darbu, sniedzot savu pienesumu taustāmās izpausmēs, daloties ar sirds siltumu un nepaliekot vienaldzīgiem. Gaišus un mierpilnus Ziemassvētkus ik katram!

Pasaku pēcpusdiena kopā ar Inesi Valteri

22. novembra pēcpusdiena bērnus ierāva pasaku maģijā. Stāstniece Inese Valtere ar savu neparasto nodarbību “No stāsta līdz grāmatai”, bērnu uzmanību noturēja katru kopā pavadīto minūti. Olu planētas, makaronu mati, pankūku koki paver bērnu iztēlei neierobežotus plašumus, ļauj fantazēt, izgudrot, sapņot! Iztēli rosināja arī Guntas Zaļaiskalnas fantastiskie zīmējumi. Bērni klausījās ar milzīgu interesi, garšīgi smējās par neparastajiem stāstiem un aizrautīgi iesaistījās it visā. Ineses Valteres stāstījums par grāmatas tapšanas procesu uzturēja nepārtrauktu saikni ar bērniem, tos iesaistot stāstījumā, aicinot darboties un domāt, fantazēt un zīmēt. Bērni uzzināja arī par grāmatas tapšanas procesu un cilvēkiem, kas tajā iesaistīti (Papīru cilvēks, Maketētājs). Fantāziju stāsti aizrāva kā mazos, tā lielos klausītājus, par ko liecināja visu mirdzošās acis stāstu laikā. Paldies Inese Valterei par neparastajiem stāstiem un jauko, kopā pavadīto pēcpusdienu!

 

“Mārtiņi, Mārtiņi ziemai vaļā vārtiņi…”

Ar šādu saukli tika rotāta skolas zāle, kurā 10. novembra rītā pulcējās visi pirmsskolas audzēkņi. Grupu skolotājas bija ietērpušas bērnus dažādās dzīvnieku maskās, tas Mārtiņbērnos raisīja nedalītu sajūsmu. Mūzikas skolotāja Sarmīte svētkiem bija piemeklējusi īpašu mūziku, lai Mārtiņbērni iedimdinot simboliski atvērtu “Ziemai vārtiņus”. Pasākuma laikā tika sveikts “Pūcēnu” grupas Mārtiņš, ejot dažādās tradicionālās rotaļās (“Kur tu teci Gailīti”, “Dindaru, dandaru ozoliņi”” u.c.) un dziedāja dziesmas un minēja mīklas. Skolotāja Maija ar “Pūcēnu” grupas audzēkņiem apspēlēja dzejolīšus par dārzeņiem, jo Mārtiņi simboliski ir rudens darbu beigu laiks, kad pagrabi ir bagātīgās ražas pilni. Galdā tiek celta jaunizceptā maize no tikko novāktiem graudiem, lai mājā ienāk labklājībā, svētība, pārticība.

 

 

Veselības diena pirmsskolas grupās

14.oktobrī pirmskolas grupu bērni pulcējās  skolas aktu zālē, lai piedalītos Veselības dienas aktivitātēs. Veselības projekta ietvaros notiek arī Veselības vingrošana, kuru nodarbības vada šī projekta pārstāvis Edgars.

Ciemos bija ieradies Zaķis, kurš bija artistisks un aktīvs. Zaķis pārbaudīja to, kā bērni pazīst dažādus dārzeņus. Bērni atpazīšanā iesaistījās   ļoti azartiski un parādīja labas zināšanas. Pēc brīža ieradās arī sporta skolotāja, kura aicināja bērnus izpildīt dažādus vingrojumus – staipīšanos, pietupšanos un citus vingrinājumus dažādām ķermeņa daļām.

Pēc vingrojumu veikšanas bērniem bija jāparāda savas zināšanas, ko viņi saprot ar vārdiem veselīgs uzturs. Vajadzēja atlasīt un salīmēt attēlus, ar tiem produktiem, kas ir veselīgi.

Kad šis uzdevums bija pabeigts, no projekta organizatoriem bērni saņēma nelielu cienastiņu un spiedodziņu.

 

Grupu audzinātājas un audzinātāju palīdzes 2022./2023. mācību gadā

"Zaķēnu" (1,5-2g.) grupa - Liene Apsīte, Eva Melbārde palīdzes Linda Jansone, Dagnija Ielīte

"Lācēnu" (3-4g.) grupa - Agita Pētersone, Eva Melbārde palīdze Alla Ruzankina

"Pūcēnu" (5-6 g.) grupa - Imanta Zaļkalne, Liene Apsīte palīdze Daila Ielīte

Mūzikas pedagogs Sarmīte Kanašniece

Sporta pedagogs Annija Vilnīte

Pirmsskolnieki apgūst digitālo pratību

Trikātas pamatskolā pirmsskolas grupām ir iespēja izmantot skolas infrastruktūru un resursus – sporta halli, mājturības kabinetu, interaktīvo tāfeli un datorklasi. Mūsdienu bērniem viedierīces nav nekas svešs, līdz ar to paplašinās iespējas izmantot tās arī mācību procesā. 5-6 gadīgie “Pūcēnu” grupas audzēkņiem nodarbības datorklasē sākās 2021. gada janvārī. 

Piedalos austrietes Petras Hauser vadītajos kursos Erasmus + projekta “Skolotāju sadarbība/inovatīvo metožu apguve – digitālie rīki, spēles un intensīva zināšanu nodošana/komandas veidošana” ietvaros. Kursu laikā apgūstu dažādas interneta vietnes, kuras var izmantot mācību procesā, pildu arī mājasdarbus. Lai pielietotu ikdienā iegūtās zināšanas un prasmes, radās ideja piedāvāt saviem audzēkņiem izpildīt savus izveidotos uzdevumus.  

Nodarbību sākumā bērni iepazinās ar datorkabineta drošības noteikumiem. Audzēkņi pārrunās uzzināja, kā izmanto datoru, kāpēc un kā tas noder ikdienā. Pēc tam sākām apgūt prasmi, saskaņot acu un roku kustības, veicot uzdevumus datorā. Skolēni, pildot uzdevumus, attīsta roku kustību koordināciju.

Audzēkņi ir pildījuši manus sagatavotos uzdevumus valodas, matemātikas un dabas mācību jomās. Uzdevumi un testi veidoti izmantojot interneta vietnes socrative.com un quizlet.com. Nodarbību laikā bērni veic dažādus valodu attīstošus un izglītojošus uzdevumus arī mājas lapās bernistaba.lsm.lv;  maciunmacies.lv. Piedāvātās interneta lapas ir droša vide, kurā bērni rotaļājoties mācās burtus, ciparus, zīmēšanu un attīsta talantus. 

Apmeklējot un darbojoties datorklasē, bērni šo procesu nosauca par “datoriku”. Šobrīd katru piektdienu dodamies uz datorklasi, lai apgūtu jaunas un nostiprinātu iepriekšējās zināšanas. Bērniem ļoti patīk nodarbības datorklasē un viņi ar nepacietību gaida piektdienu. 

Pirmsskolas skolotāja Arta Ziemane

 

Puceni

Laceni

Trikatas zakeni

 

eTwinning sadarbības projekts Trikātas pamatskolas pirmsskolas grupā

Rudenī pirmsskolas grupiņu bērnus pārsteidza nezināms viesis, kurš vēlējās aicināt bērnus palīdzēt viņam atrast vienu objektu (nofotografētu akmeņu mūra fragmentu), kas atrodas vienā no trim vietām Vidzemē. Ciemiņam gadījusies ķibele un viņš aizmirsis, kurā vietā un ko tieši ir fotografējis, gan arī kā pašu sauc…

Tā sākas triju izglītības iestāžu – Trikātas pamatskolas, Vangažu vidusskolas un Jaunpiebalgas sākumskolas pirmsskolas grupu sadarbības projekts “Ciemos pie draugiem Vidzemē”, kas norisinājās no 2020. gada septembra līdz 2020. gada novembrim. Projekta mērķis iepazīst citas vietas Vidzemē un izzināt, pētīt, stāstīt, lepoties ar savu tuvāko apkārtni. Projekts noslēdzās ar radošos darbu izstādi “Redzējums ar bērna acīm”.

Iesākumā man bija izaicinājums pieteikties eTwinning* mācībām  par sadarbības metodēm pirmsskolas vecuma bērniem, kur bija ierobežots vietu skaits (20). Tās notika Valmierā no 19.-21. augustam. Vajadzēja reģistrēties www.etwinning.net vietnē. Kursu laikā varēja satikt kolēģus ar līdzīgām interesēm, veidot projektus, dalīties ar idejām, kā arī mācīties jēgpilni izmantot informācijas tehnoloģijas mācību procesā.

Līga Brizga (Vangažu vidusskola), Ilva Bobrova (Jaunpiebalgas sākumskola) un es, Eva Melbārde, apvienojāmies kopīgā projektā. No mopa tika izveidots kreatīvs noslēpumainais viesis, kuram bērni domāja vārdu. Visām projektā iesaistītajām bērnu grupām notika kopīga videokonference, kurā viņi dalījās ar iespaidiem par viesi, izstāstīja kādā vārdā viņu nosauca. Bērni Latvijas kartē meklēja, kur atrodas Trikāta, Vangaži, Jaunpiebalga. Projektā iesaistītie pirmsskolas bērni izveidoja uzdevumus pārējiem projekta dalībniekiem – sameklēt savā tuvākajā apkārtnē interesantu objektu. Kopā ar bērniem visu laiku bija viesis, kurš vēlējās ar viņiem fotografēties pie atrastajiem objektiem. Ar projekta aktivitāšu fotoattēliem apmainījāmies e-pastā.  Bērni zīmēja, aplicēja, veidoja savu akmeņu vīziju, minēja viesa uzdoto mīklu.

Trikātas pamatskolas pirmsskolas skolotāja Eva Melbārde

*eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, daļa no Erasmus+, kopiena, kas sniedz atbalstu un dažādas iespējas skolotājiem un citiem izglītības darbiniekiem, kuri nodrošina izglītību bērniem un jauniešiem vecumā no 3-19 gadiem.

 

Gada vistumšākajā mēnesī svinam svētkus!

Lai arī valstī valda tik neierastie pandēmijas apstākļi, Pūcēnu grupas 5-6 gadīgie bērni novembra mēnesi pavadīja radoši un aktīvi. Sākot ar masku darināšanu Mārtiņdienas svinībām, lai pašdarinātajās maskās kopīgi varētu pavadīt svētkus ar tradicionālām rotaļām un dziesmām.

11. novembra rītā svētku sajūtu radījām ar gaismiņu iedegšanu Latvijas kontūrā, tā iesaistoties skolas rīkotajā ikgadējā akcijā “Gaismas ceļš”, kā arī iededzām gaismiņas grupas logos. Lai pieminētu un godinātu karavīrus, devāmies arī uz Trikātas kapiem un iededzām svecītes pie Lāčplēšas Kara ordeņa kavalieru piemiņas stēlām. Apskatījām kapa piemineklī iekaltu Lāčplēša ordeni, kritušo karavīru fotogrāfijas, uzzinājām sev interesējošo informāciju.

Savu Latvijas svētku sajūtu uzbūrām 17. novembrī. No rīta gatavojām katrs savu svētku torti, liekot lietā radošo izdomu pie kūkas dekorēšanas. Pēc tam, skaisti saposušies, devāmies uz svētku koncertu, kuram bijām cītīgi gatavojušies. Svinīgi tika nodziedāta Latvijas valsts himna. Ar prieku bērni izdejoja iemīļotās dejas, skandēja dzejoļus un latviešu tautasdziesmas, apdziedāja ūdeņus, mežus, visu ar ko lepojas Latvija.

Svētku mēnesī čakli darbojāmies arī sava laukuma uzkopšanā.  Prieks par bērnu aizrautību vācot uz aizvedot lapas.

Novembra mēnesī ne tikai uzzinājām daudz ko jaunu par Latviju, tās simboliem, bet vairāk iepazinām arī skolas apkārtni. Āra nodarbībā apskatījām tuvākās ūdenstilpes un secinājām, ka skolas apkārtnē to ir daudz. Jau iepriekš bērni paši sagatavoja uzrakstus spainīšiem, kuros iesmēlām ūdeni no peļķes, strauta, dīķa, grāvja, upes un ezera. Ielējām ūdeni arī no krāna. Salīdzinājām ūdens krāsu katrā no spainīšiem. Pētījām, pārlējām caur sietiņu, lai redzētu nosēdumus, uzklausījām dažādus viedokļus. Izbrīnīti vērojām no kurienes tek avota ūdens, un kā dzīvo mazās vardītes avotā!

Pēc vērojuma dabā, ūdenstilpes tika atrastas un izkrāsotas Trikātas pagasta kontūrkartē, pierakstot arī nosaukumus. Arī Latvijas kartē atzīmējām lielākos ezerus un upes.

Pēc ZAAO rīkotās akcijas – konkursa „Dārgumu medības”, pašu sakoptajā dobē ierakām prasītos dažāda veida atkritumus, kurus atzīmējām ar attiecīgu plāksnīti, lai pavasarī varētu vērot, kuri atkritumi ir sadalījušies, kuri nē.  Zēnu mājturības kabinetā pie skolotāja Guntara apguvām jaunas prasmes – mācījāmies noslīpēt  plāksnītes un  sagatavojām vienādus mietiņus šai akcijai.

Šis mums bija daudzveidīgs un radošs mēnesis. Un tieši radošās nodarbības palīdz ierosināt iztēli, harmonizē emocijas un veido pozitīvas sociālās komunikācijas prasmes.

Mēs lepojamies ar savu Trikātu, tās skaisto dabu un bagāto kultūrvēsturi! Daudz laimes Latvija! No visas sirds Tev vēlreiz vēl  Pūcēnu grupas bērni.

Grupas skolotāja Sarmīte Kanašniece

Reizē ar rudeni ir atnācis jaunais mācību gads, kas vienmēr nāk ar jaunām idejām un aktivitātēm. Viens no mācību gada galvenajiem uzdevumiem šajā mācību gadā mūsu pirmsskolas grupās ir āra nodarbību organizēšana katra mēneša ietvaros visās vecuma grupās. Āra videi ir savas priekšrocības, jo ārpus telpām iespējams nostiprināt un pilnveidot bērnu teorētiskās zināšanas. Ārā pieejami dažādi reāli objekti, kurus var pētīt, analizēt un secināt, kur bērni nav ierobežoti un var izkustināt visu ķermeni. Vienlaikus šajā laikā tiek veicināta sadarbība un tās prasmes.

Septembris sākās ar Pūcēnu un Lācēnu grupu ekskursijām uz mežu ar mērķi paplašināt izpratni par jēdzienu “mežs”. Bērniem bija iespēja vērot dažādus mežā augošus kokus, arī krūmus un augus. Varēja lasīt ēdamās sēnes. Čaklākajiem spainīši un groziņi pildījās ar gailenēm, bērzlapēm un sviesta bekām, bērni secināja, ka katrai sēnei ir sava krāsa un forma, ka mūsu dabas pasaule ir bagāta. Ar rudens un dabas tēmu sasaucas arī maizīšu cepšana ar āboliem Zaķēnu un  Pūcēnu grupās. Āboli, kastaņi, rudens lapas un citas dabas veltes rada iedvesmu aktīvi darboties. Rudens lapu darinājumi ir ne tikai dekoratīvi, bet tos darinot attīstās un pilnveidojas kustību koordinācija, pārliecība par savām spējām.

Pūcēnu grupa tēmas “Tuvāka zvaigzne Saule” ietvaros āra nodarbībā veica dažādas aktivitātes, kur viens no uzdevumiem bija sadarbība nelielās grupās. Bērniem bija jāizveido mūsu planēta Zeme, izmantojot tuvākajā apkārtnē atrodamas lapas, koku zariņus, zīles, ziedus un citus dabas materiālus. Zemes apaļas formas veidošana tika nodrošināta ar vingrošanas riņķa palīdzību. Pēc tam katras grupiņas bērni prezentēja savu veikumu. Bērnu acīm mūsu zeme ir krāsaina un dzīvespriecīga, klāta ar okeāniem, mežiem un dārziem. Bērni stāstīja emocionāli un pārliecinoši – ar prieku. Savukārt Lācēnu grupas bērni vēroja un pētīja kokus tuvākajā apkārtnē, tādā veidā papildinot un nostiprinot zināšanas par kokiem un to, kādas pārmaiņas ar tiem notiek rudenī. Secinājums tāds, ka koki visu gadu nav vienādi, un  krāsainas lapas tiem ir tikai rudenī. Mūsu skolas tuvākā apkārtne ir bagāta ar dažādiem kokiem un krūmiem, kas dod iespēju tos aplūkot, pētīt lapas, stumbrus, augļus. Bērniem, veicot uzdevumus, bija iespēja izkustēties svaigā gaisā. Skolotāja demonstrēja koku lapas, bet bērniem bija šis koks jāsameklē. Bērniem attiecīgo koku vajadzēja nosaukt vārdā – kastanis, kļava, ozols un egle. Bērni kopā ar skolotāju secināja, ka egle vienmēr ir zaļa, jo tai ir skujas, kas nekrāsojas tā, kā to dara lapas. Skolotāja aicināja izmērīt lielā ozola apkārtmēru. Izrādās, ka to aptvert var astoņi bērni. Zaķēnu grupas bērni tēmas “Rudens laikā” āra nodarbībā izmantoja taisnus koka zaru fragmentus. Katrs bērns savam kociņam pārkāpa, izstaigāja celiņu, kas veidots no šiem fragmentiem dažādos virzienos. Fiziskās aktivitātes nomainīja “muzicēšana”, kad skaņu rīka funkciju pildīja šie zaru fragmenti. Bērni bija kā mazi bundzinieki, bet bungu lomu pildīja lielais akmens. “Bungojot” veidojās skaņu kombinācija, kas bērnos izraisīja prieku un smieklus.                                      Pirmsskolas metodiķe Maija Ingeleviča

Ejam dabā un mācamies

Trikātas pamatskolas pirmsskolas grupas 2020./2021. mācību gadu ir uzsākušas aktīvi darbojoties gan telpās, gan daudz uzturoties dabā, tā saucamajā āra vidē. Āra vide sniedz virkni priekšrocību, jo bērni nav tik ļoti ierobežoti, viņiem ir iespēja praktiski darboties un gūt dažādas zināšanas un pieredzi, kā arī ir lielākas iespējas izkustēties. Arī skolas iegādāto mācību materiālu saturā, par dominanti izvirzītas dabaszinības, kas ļauj dabiski piesaistīt arī pārējo jomu saturu. Ar skolotāja Artu bērni zīmēja ārā - paliekot kļavlapu zem papīra un pārvelkot ar krītiņu redzams nospiedums! Savukārt, skolotāja Astrīda, mākslas jomā, kļavlapas vienu pusi lika bērniem noklāt ar guaša krāsām, arī veidojās interesants nospiedums, pēc tam tapa koks. Skolotāja Agita ar bērniem tēmas “Koki rudenī” izzināšanā, apsekoja atsevišķus krūmus un kokus, vāca no tiem lapas, augļus, mācījās to nosaukumus, kā arī izveidoja mācību plakātu. Arī paši mazākie bērni, skolotājas Imantas mudināti, spainīšiem rokās, lasīja zīles, tādejādi, apgūstot jēdzienus: viens, maz un daudz. Kā arī tika izveidots mācību materiāls “Atrodi dabas objekta ēnu!”. Skolotāja Eva izdomāja kopā ar bērniem muzicēt: par skaņu rīkiem bērni izmantoja kociņus, kurus viņi skandināja pret akmeni.

Ar interesi un aizrautību “Pūcēnu” grupas bērni izzināja tēmu par mūsu planētu Zemi, kas riņķo ap sauli. Skolotāja Sarmīte lika bērniem, darbojoties grupās, no apkārtnē sameklētajiem dažādiem dabas materiāliem un izmantojot vingrošanas riņķi, izveidot Zemi.

Trikātas pamatskolas vadība sagādājusi dažādus mācību materiālus piemērojamus mācībām āra apstākļos, lai skolotājas rosinātu izglītojamo interesi par dabu, tās objektiem un parādībām, lai tiktu aktivizēta pētniecība un praktiska darbošanās āra vidē.

Trikātas pamatskolas pirmsskolas skolotāja Eva Melbārde

 LATVIJA manā sirdī

Šis laiks ir sarežģīts ikvienam no mums – ar atturēšanos no pasākumu organizēšanas, arī svētku publiskas atzīmēšanas. Pirmsskolas bērni un skolotāji savās grupiņās atzīmēja Latvijas valsts dzimšanas dienu. Dimdēja bērnu soļi, skanēja līksmi bērnu balsis, ikviena bērna mazajās actiņās dzirkstīja prieks un lepnums par savu tēvu zemi. Vēl lielāku piederības sajūtu radīja skaistie tautas tērpi, kuros bērni bija ietērpti. Paldies mūzikas skolotājai Sarmītei par bērnu sagatavošanu skanīgajiem priekšnesumiem.

IMG 20201117 WA0003

Šajā dienā bērni apguva iemaņas svētku galda klāšanā. Kad galds bija klāts un izrotāts, bērni cienājās ar paštaisītām cepumu tortītēm. Paldies vecākiem par atsaucību, nepieciešamo produktu sagādāšanā. 17. novembris pirmsskolā izvērtās par svētku dienu.

Par godu Latvijas dzimšanas dienai  “Zaķēnu” grupiņa piedalās radošā konkursā “LATVIJA manā sirdī!” Mūsu konkursa izvēlētā tēma ir par to kā bērni ģimenēs svin 18. novembri – Latvijas dzimšanas dienu. Norunāju šādu stāstiņu “Manas mājas”. 

“Reiz es uzzīmēju māju. Iezīmēju logus, lai mājā var redzēt pasauli, un durvis, lai mājā var ienākt un iziet. Pēkšņi pamanīju, cik bēdīga ir mana māja – viņa bija viena pati. Tūlīt es uzzīmēju ap to trīs ābeles un puķes zālītē. Vēl es uzzīmēju dārzā daudz, daudz puķu. Lai dārzā nebūtu skumju, es uzzīmēju suni, kaķi, putnu un taureni. Man ļoti patīk mans dārzs. Dārzā es rotaļājos kopā ar suni, kaķi, putnu un taureni. 

Tad es nolēmu savā mājā sarīkot svētkus. Es uzzīmēju pilnu bļodu ar pīrāgiem, lielu kūku un krūzi ar ķiršu sulu. Uz svētkiem māju vaig izrotāt. Es uzzīmēju virtenes un puķes, karodziņus un vēl draugu. Sameklēju savu mammu un tēti. Viņiem ļoti patika mans zīmējums. Mums visiem kopā ir ļoti labi, jo mēs visi esam savās mājās.” (J. Strazdiņš)

Pēc stāstiņa fragmenta tapa mūsu darbiņi par svētku svinēšanu ģimenes lokā. Par iesūtītiem darbiem varēs balsot sociālā tīkla Facebook lapā “Es atgriežos Latgalē” (kā arī Latgales plānošanas reģiona mājaslapā www.lpr.gov.lv). Uzvarētājs tiks noteikts pēc lielākā balsojuma “patīk” skaita zem konkursa dalībnieka iesūtītā radošā darba.

Vēlamies, lai mēs augam un attīstāmies, un turpinām raudzīties nākotnē ar plašu skatu. Pirmskolas kolektīvs vēl: Saules mūžu Latvijai!       Pirmsskolas skolotāja Imanta Zaļkalne

   20201118 083522   20201118 083743

Āra aktivitātes pirmsskolā

Āra aktivitāšu priekšrocības. Aktivitātes dod iespēju praktiski darboties: pētīt, analizēt, secināt, mācīties, vērot dabu un tās parādības. Ilgtermiņā uzlaboja bērnu zināšanas un interese par dabas zinātnēm.

Āra aktivitāšu nozīme. Āra vidē bērni nav ierobežoti un darbošanās ārā veicina bērnu attīstību visās jomās. Tā ietver fizisko attīstību, sociālās prasmes, kultūras zināšanas emocionālo un intelektuālo attīstību.

Fiziskā attīstība. Svaigā gaisā bērni attīsta lielo muskulatūru, jo plašumā bērniem rodas dabiska vēlme skriet, lēkt un nodarbināt visu ķermeni. Āra vidē tiek attīstīta sīkā muskulatūra, lasot zīles, akmentiņus un citus sīkus dabas priekšmetus.

Sociālās prasmes un kultūra. Āra vide rosina bērnus kontaktēties un sadarboties ar citiem. Tiek veicinātas komunikācijas prasmes. Pastaigu laikā tiek  iepazīta apkārtējā sabiedrība un kultūra.

Emocionālā attīstība. Āra vidē bērnos attīstās dažādas pozitīvas īpašības : pašpārliecinātība, pašpaļāvība, brīvība, radošums un estētiskums.

Intelektuālā attīstība. Ārpus telpām tiek nostiprinātas teorētiskās zināšanas vai papildinātas jau esošās izmantojot dabā atrodamus un pieejamus priekšmetus un objektus. Svaigā gaisā rodas iespēja analizēt, sistematizēt, novērtēt, komunicēt, izmantot savas piemītošās maņas un sekmēt savu zinātkāri.

Avots: Paņem dabu aiz rokas: rokasgrāmata.

 No sirds uz sirdi

Sirsniņsvētki  pirmsskolas grupiņās ienesa daudz prieka un rosības. Skolotājas Astrīda izdomāja organizēt bērniem disenīti, uz kuru bērni ieradās tērpušies sarkanos un rozīgos apģērbos. Pasākums noritēja, sanākot kopā visu trīs grupiņu bērniem.  Kopā pavadītais, ar pozitīvām emocijām piepildītais laiks, vēl vairāk satuvināja mazākos un lielākos bērnus. Grupu skolotājas noorganizēja arī nelielu cienastiņu svētku priekam. Skolotājas Imanta un Arta bija dīdžeji un izvēlējās bērnu mīļākās rotaļas un mūziku. Vēl arvien bērniem patīk grupas “Bermudu divstūris” dziesmas.

Nākošās dienas rīts atnāca ar teātra skatīšanos skolas zālē. Bērni noskatījās leļļu teātra izrādi “Nezinītis un Zinīte”. Bērni ar interesi vēroja izrādi, viņi bija priecīgi un sajūsmināti.

Tīnas mamma Mārīte atsaucās aicinājumam piedalīties “Laimīgajā stundā” “Pūcēnu” grupā. Darbošanās veids – sirsniņcepumu gatavošana. Aizrautīgā un saimnieciskā mamma Mārīte rādīja, demonstrēja, deva padomus cepumu mīklas gatavošanā. Bērni izbaudīja ikvienu šī procesa momentu – mīcīja mīklu, rullēja to, spieda ar formiņām cepumus, apkaisīja tos ar rotājumiem. Visi iesaistījās katrā no gatavošanas etapiem. Sešgadīgie bērni kopā ar skolotāju Artu pierakstīja cepumu recepti uz lielas lapas. Tas tika darīts ar nolūku, lai būtu iespēja dalīties ar recepti. Cienasts tika gan draugiem blakus grupiņās, gan vecākiem. Kopā pavadītajā laikā, sadarbojoties, vērojot, kā produkti izmainās, ja tos jauc un, reāli veicot dažādas darbības, bērni ieguva jaunu pieredzi un prasmes. Liels paldies mammai Mārītei par atsaucību un pacietību! Lai mums katra nedēļas nogale smaržo pēc mīlestības cepumiem!

Pirmsskolas skolotājas   

  86501353 619004642226321 2829591872706445312 n

Grupu audzinātājas un audzinātāju palīdzes 2019./2020. mācību gadā

"Zaķēnu" (1,5-2gad.) grupa - Imanta Zaļkalne, Eva Melbārde, palīdze Irina Kondratjeva, Alla Ruzankina

"Lācēnu" (3-4gad.) grupa - Agita Pētersone, Eva Melbārde, Arta Ziemane, palīdze Daila Ielīte

"Pūcēnu" (5-6 gad.) grupa - Sarmīte Kanašniece, Arta Ziemane, palīdze Silva Mīļā

 


 

Grupu audzinātājas un audzinātāju palīdzes 2018./2019. mācību gadā

"Zaķēnu" (1-3gad.) grupa - Imanta Zaļkalne, Eva Melbārde, palīdze Tatjana Kondratjeva

"Lācēnu" (4-5gad.) grupa - Agita Pētersone, Eva Melbārde, Arta Ziemane, palīdze Irina Kondratjeva

"Pūcēnu" (6 gad.) grupa - Sarmīte Kanašniece, Arta Ziemane, palīdze Silva Mīļā