EKO skola

2023./2024. mācību gads

https://padlet.com/iveta_abrama/ekoskola-2023-2024-zbaum0r1oqmh6tsr 

2022./2023. mācību gads 

https://padlet.com/iveta_abrama/eho1imjfs0grivfh  

 

Dzivibu katram

Bateriju konkurss

PET PUDELES

ZAAO  URDA

Trikātas pamatskolas dalība Ekoskolu Ziemas forumā

No 28. februāra līdz 1. martam Salaspils 1. vidusskolā notika līdz šim gan apmeklētāju, gan piedāvātās programmas ziņā apjomīgākais pasākums Latvijas Ekoskolām – Ekoskolu Ziemas forums 2020. Šogad Ziemas forums norisinājās jau 7. reizi un pulcēja 350 dalībniekus – gan skolotājus, gan skolēnus no visas Latvijas. No Trikātas pamatskolas piedalījās divas 7. klases skolnieces un skolotāja Iveta Brence.

Foruma trīs dienu programmā norisinājās daudzveidīgas izglītojošas un interaktīvas vides nodarbības, pieredzes apmaiņas sesijas, atraktīvi komandu uzdevumi un saliedēšanās aktivitātes, iedvesmojoši viesi un priekšnesumi ar vides izglītības elementiem.

Foruma pirmā diena bija vairāk veltīta tam, lai iepazītu vietējās kopienas ikdienu vides izglītības jomā un apmainītos savstarpējām pieredzēm, otrās dienas epicentrā bija izglītojošas nodarbības, lai paplašinātu foruma dalībnieku izpratni par dažādiem vides jautājumiem un izaicinājumiem, ar mērķi saskatīt savas kā indivīda un kopienas iespējas nelielām, bet būtiskām rīcībām mazinot savu ietekmi uz apkārtējo vidi.

Nodarbības vadīja pārstāvji no Latvijas Universitātes, Latvijas Dabas fonda, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, biedrības „Dzīvnieku biedrība”, Fashion Revolution Latvia, biedrības “Zaļā brīvība”, SIA “ZAAO”/ Dabas un tehnoloģiju parka “URDA”, Komunikācijas vadības aģentūras Deep White, jauniešu apvienībām „Precious plastic Latvia” un „Pēdējais Salmiņš” biedrības  “Piedzīvojumu Gars” un citi. Praktiskajās prasmju darbnīcās eksperti dalījās ar vērtīgiem padomiem, piemēram, kā veidot efektīvas vides kampaņas, kā gatavot videi draudzīgu ēdienu un kultūraugu audzēšanas kastes no „nederīgiem” materiāliem, kā būt veiksmīgam līderim un citās tēmās.

Foruma kulminācija bija trešajā, noslēdzošajā dienā ar kopīgu dalībnieku pārgājienu un zibakciju Salaspils pilsētā, kā arī jauniešu kampaņu ideju prezentāciju, kas tika izstrādātas foruma laikā un pēc tam īstenotas, atgriežoties skolā.

Pēc foruma skolnieces uzskaitīja ļoti daudz ieguvumus.

 • Bija ļoti interesantas lekcijas par pasaules nākotni un radošo pieeju izglītojot.
 • Daudz ko iemācījos par sociāliem mēdijiem, jo apmeklēju darbnīcu “digitālā satura veidošanu”.
 • Bija jautri pārģērbties no pieejamām drēbēm, atbilstoši situācijai.
 • Ēdieni bija veģetāri, sapratām, ka veselīgs ēdiens ir garšīgs.
 • Mums bija ļoti jautra, mīļa, nepārspējama komandas vadītāja.
 • Bija atrasti īstie cilvēki, kas vada lekcijas un darbnīcas jauniešu vidū.
 • Bija iespēja apmeklēt baseinu.
 • Bija daudz dalībnieku, kas uzstājās koncertos, un tas ļoti priecēja.
 • Nakts trase bija “spridzeklis”, tajā bija interesanti, pārdomāti uzdevumi.
 • Priecēja, ka nakts trase notika botāniskajā dārzā.
 • Patika, ka meklējām reālus risinājumus ar vidi saistītām problēmām.
 • Patika vakara “naksniņas”. u.c.

 EKO SKOLAS DARBĪBAS PLĀNS

Eko skola Dabai labu darit

Eko skola2

Ja no jauna iekārtota un, pašu rokām rūpīgi apgleznota, PET iepakojuma krātuve, lielizmēra ilustrēts vides kodekss un vesela virkne sēžammēbeļu, kas gatavotas no nolietotām automašīnu riepām, ir tikai sākums Trikātas pamatskolas eko stūrītim, tas rada pārliecību, ka iznākumam jābūt tiešām vērienīgam.

Eko skola1

Trikātas pamatskola: Ekoskolu Rīcības dienās pie skolas uzstādījām plakātu "Kad kļūs karsti, istabā izslēgsi sildītāju, bet globālo sasilšanu NĒ". Lai pievērstu lielāku uzmanību, tam klāt ir 4 koka cilvēciņi, ko saģērba 1.- 4. klašu skolēni. Šie koka cilvēciņi un plakāta sauklis turpina un turpinās uzrunāt mūsu apkārtējos, lai rosinātu aizdomāties par ikdienas rīcībām, kas, iespējams, varētu atstāt daudz mazāk negatīvu seku uz vidi.

DARBĪBAS PLĀNS 2019. /2020. mācību gadam

Mērķis – samazināt skolēnu skaitu, kas uz skolu dodas ar automašīnām.

Darbības plāna ievirzes

 1. Adaptācijas diena.
 2. Aptauja par skolēnu ieradumiem dodoties uz skolu.
 3. Ekoskolas turpmākā darba plāna izstrāde un ikgadējā vides novērtēšana.
 4. Visas skolas iepazīstināšana ar ekoskolas darba plānu.
 5. Skolotāju izstrādā mācību stundu par tēmu “Transports”.
 6. Ekostenda noformēšana.
 7. Rīcības dienas organizēšana.
 8. Izmērīt CO2 skolas pagalmā.
 9. Popularizēt pārgājienus, velo izbraucienus.
 10. Velo novietnes izveide.
 11. Makulatūras un PET pudeļu vākšanas akcija.
 12. Akcija “Atkritumiem NĒ”
 13. Veloorientēšanās pasākums 5.-9.kl.
 14. Orientēšanās 1.-4.kl.
 15. Bateriju vākšanas akcija
 16. Ekskursija ar dažādiem transportlīdzekļiem.
 17. Pasākums "Es. Vide. Drošība." (Daibe)
 18. Gada tēmas izvērtējums, anketēšana.
 19. Ekopadomes gada izvērtējums

APTAUJAS “CEĻŠ UZ SKOLU” REZULTĀTI

 

2018./2019. mācību gada tēma: ATKRITUMI

Mērķis: popularizēt patēriņa un dzīvesveida izvēles, kas samazina atkritumu rašanos līdz minimumam

Uzdevumi:

 • Pēc iespējas 1) samazināt-> 2) atkārtoti izmantot -> 3) pārstrādāt/šķirot skolas radītos atkritumus (tieši šādā secībā)
 • Nostiprināt bērnu un skolēnu izpratni par sliktajām sekām, ko rada atkritumu atstāšana dabā
 • Veikt pasākumus, lai Ekoskolas apkārtnē esošajās dabas un citās teritorijās novērstu piemēslošanu

Darbības plāna ievirzes

 1. Adaptācijas diena.
 2. Ekoskolas turpmākā darba plāna izstrāde un ikgadējā vides novērtēšana.
 3. Visas skolas iepazīstināšana ar ekoskolas darba plānu.
 4. Ekostenda noformēšana.
 5. Zīļu vākšanas akcija.
 6. Rīcības dienas organizēšana.
 7. Izglītojoša kampaņa pirmskolas un sākumskolu skolēniem par atkritumu šķirošanu.
 8. Ziemassvētku eglīšu veidošana no dažādiem materiāliem
 9. Konkurss “Mūsu klases veselīgākā Ziemassvētku paciņa”
 10. Tekstilizstrādājumu otrā dzīve
 11. Skolotāji izstrādā mācību stundu par tēmu “Atkritumi”.
 12. Modes skate no otrreiz izmantota materiāla
 13. Bateriju vākšanas akcija
 14. Fotokonkurss “Šeit vajadzētu sakopt”
 15. Sadraudzības pasākums ar Ēveles pamatskolas Ekoskolu
 16. Ekskursija uz ZAAO
 17. Gada tēmas izvērtējums, anketēšana.
 18. Ekopadomes gada izvērtējums

 

 

Vides novērtējuma kopsavilkums

Plusi

Mīnusi

Atkritumi

Bioloģiskos atkritumus savāc pavāre.

Pie skolas ir konteineri, kuros šķiro atkritumus.

Katrā klasē un pirmsskolas grupiņās ir ierīkotas makulatūras kastes.

Izlietoto bateriju vākšanas kaste.

Ir ierīkotas ūdens attīrīšanas iekārtas.

Plastmasas atkritumi papīrgrozā.

Vietējo jauniešu radīts  piesārņojums skolas apkārtnē.

Sākumskolas klasēs katram skolēnam vairs nav sava ūdensglāze, jo bija nolietojušās.

Enerģija

Atgādnes par enerģijas taupīšanu.

Silts ūdens krānos.

Iespēja izvēdināt klases telpu.

Var atsevišķi pielāgot radiatoru siltumu.

Nav iespējams pazemināt temperatūru telpās.

Datoru lādētāji un projektori ieslēgti, arī elektroierīces.

Ūdens

Nav pilošu krānu.

Atgādinājumi par ūdens taupīšanu.

Nav podu diviem ūdens noliešanas režīmiem.

Nav zināms ūdens patēriņš pa mēnešiem.

Neizmanto lietus ūdeni.

Transports

Skolā nenotiek velosipēdu zādzības.

Maz skolēnu uz skolu dodas ar kājām vai velosipēdu.

Trūkst velo novietņu.

Nav drošs ceļš uz skolu.

Par maz izbaukumu ar velosipēdiem.

Piesārņojums no auto dzinējiem.

Skolas vide un apkārtne

Skolas apkārtnē daudz koku.

Zālājā dažādi atšķirīgi augi.

Pirmsskolas ierīkots dārziņš.

Atklātas nenorobežotas ūdenstilpnes.

Mācību procesā maz izmanto skolas apkārtni.

Līdzdalība un komunikācija

Skolēni zina, ka darbojas ekoskola.

Pašvaldības iesaistīšana ekoskolas darbā.

Sadarbība ar citām ekoskolām.

Vecāku iesaistīšana ekoskolas darbā.

Vide un veselība

Pieejami sezonas augļi no skolēnu, skolotāju mājām.

Skolēniem nav iespēja pirkt ēdienu starp stundām.

Skolas apkārtnē nav lieku trokšņu.

Tīrs gaiss.

Ziemassvētkos paciņās ir daudz saldumu.

Nav lielas iespējas izkustēties starpbrīžos, īpaši ziemas mēnešos.

Bioloģiskā daudzveidība

Zaļā zona tiek regulāri kopta.

Netiek izmantotas ķimikālijas.

Nav atsevišķas dzīvotnes kukaiņiem.


 

Trikātas pamatskolas Vides kodekss

 

Atkritumi

Cūkmeni mēs priecējam,

Atkritumus šķirojam.

Apkārtni mēs satīram,

Pasauli tad ieraugam.

Enerģija

Mēs elektrību taupām,

„Iekšā”, „ārā” neslēdzam.

Noteikumus zinām mēs,

Blēņas citiem nemācam.

Veselīgs dzīvesveids

Veselīga pārtika

Saudzē mūsu  ķermeni.

Katru rītu uzsmaidi,

Izlokies un pavingro.

Skolas apkārtne

Skola – mūsu otrās mājas,

Tur visiem uztrauc, kā tev klājas?

Skaistas dobes, stalti koki

Tie nav nekādi joki.

Ūdens

Ūdens  -  mūsu bagātība,

Taupīsim un sargāsim!

Neatstāsim vaļā krānus,

Nelaidīsim tajā sārņus.

Transports

Dienas gaitās dodamies,

Ar divriteni laižamies.

Divritenis- tas ir prieks,

Trenē muskuļus kā nieks.

Klimata izmaiņas

Mainās klimats, mainās daba,

Mainās cilvēki „uz labu”.

Lietus līst un saule silda,

Bērnu sirdīs prieku pilda.

Meži

Daudziem mežs ir mīļās mājas,

Uzvedies tur tā kā klājas,

Nebiedē tās iemītniekus,

Sagādā tiem niekus, priekus.