Kontakts

Projekts "Komandā ir spēks"

Volejbola turnirs

PROJEKTA "KONTAKTS" AKTIVITĀTE SKOLĒNU PAŠPĀRVALDEI

2. novembrī projekta “Kontakts” ietvaros notika Trikātas pamatskolas Skolēnu pašpārvaldes sadarbības aktivitātes, kuras vadīja Alens un Maija.

Šī pasākuma mērķis bija pašpārvaldes pārstāvju saliedēšana caur dažādām aktivitātēm dabā. Tās laikā ikkatram bija iespēja uzlabot savas spējas sadarboties un atbalstīt vienam otru. Tā bija mācīšanās kopā, jo visi uzdevumi bija veidoti tā, ka nepieciešams ir ikviens komandas dalībnieks, viņa spējas un zināšanas.

Tas bija 5 stundu garš piedzīvojums skolas teritorijā un apkārtnē. Skolēni 2 komandās veica dažādus uzdevumus, kur nepieciešama gan erudīcija, gan sadarbība. Piemēram, izmantojot pēc iespējas mazāk materiālus (papīru un skoču), jāizveido 50 cm augsts balsts, kas noturētu “ķieģeli”.

Komandas devās 7,5 km garā pārgājienā, kuras laikā atbildēja uz jautājumiem par Trikātu, vāca materiālus kopīgas mandalas veidošanai, mēģināja atpazīt dažādus logo un zīmolus no to fragmentiem, 60 sekundēs mēroja konkrētu ceļa posmu utt.

Visas aktivitātes bija balstītas neformālās izglītības metodēs un veidotas, lai veicinātu sekmīgāku komunikāciju, saliedētību, savu un citu spēju apzināšanos.

Ko par pasākumu saka paši dalībnieki?

Jūlija: “Sākumā no papīra bija jāizveido atbalsts ķieģelim. Tas šķita nepaveicams uzdevums. Unda ieteica papīru salocīt kā vēdekli, Raivis, savukārt, ieteica veidot cilindru. Kopīgi izveidojām izturīgu balstu. Vadītājs Alens paskaidroja, kā varējām izlietot mazāk materiālus.”

Unda: “Interesants šķita uzdevums, kur 60 sekundēs bija jānoiet noteikts ceļa posms. Nolēmām likt soļus un skaitīt sekundes. Izrādās, ka es nekļūdīgi skaitīju sekundes un distanci veicām precīzi.”

Raivis: “Man šķita interesanti matemātiski āķīgie uzdevumi, kuri man padevās. Tos gan risinājām kopā, sarunājoties un vienojoties par pareizo atbildi. Es biju izvirzīts par savas komandas kapteini.”

Krista: “Es mācījos strādāt komandā un, ja kaut ko nesapratu vienmēr varēju jautāt komandas biedriem.”

Anta: "Patika uzdevums, kuru atrisinot uzzinājām savas komandas nosaukumu. Mēs bijām "Trakās ķepas", otra komanda "Supermīluļi"."

Afisa 2 nov min
 
 
NAKTS PĀRGĀJIENS MEŽĀ
20. oktobrī Trikātas pamatskolas 7.-9. klašu skolēni, kopā ar sporta treneri Santu Paegli devās Nakts pārgājienā uz Strenču silu.
Skolēni, nodrošinājušies ar dažādiem lukturīšiem, bija gatavi doties ceļā. Pārgājienā devāmies stundu pēc saulrieta, bija apmācies un nedaudz smidzināja lietus. Nakts dod daudzas jaunas izjūtas un vienmēr paliek atmiņās kā viens no lielākajiem piedzīvojumiem. Arī mums.
Lai nokļūtu līdz mežam, bija jāmēro krietns gabals pa lielceļu.
Šajā neparastajā pārgājienā skolēni mežā meklēja atstarotājus, kuri spīdēja šur tur starp kokiem. Pie atstarotāja bija novietots neliels pārsteigums. Ja kāds atrada pārsteigumu, tad no meklēšanas izstājās vien palīdzot to atrast citiem.
Galapunktā, ievērojot visus drošības pasākumus, iekurinājām ugunskuru, uz kura cepām līdzpaņemtās desiņas un maršmelovus.
Atpakaļnākot skolēni bija noguruši bet priecīgi, jo visi atzina, ka pārgājiens bija foršs!
Maršruts bija tikai 7,5 km garš, kurā pavadījām 2,5 stundas – no 19:00-21:30. Šī bija iespēja gan izbaudīt nakts burvību un tās noslēpumainību, gan pārvarēt bailes no tumsas kopā ar skolas biedriem un veicot dažādus uzdevumus.
Pārgājiens tika īstenots pateicoties atklātajam projektam "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas "Kontakts”” iniciatīvu projektu īstenošanai”, ko veido Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.
Foto un video: Santa Paegle

Pargajiens

Trikātas pamatskolas Skolēnu pašpārvalde uzsākusi un turpina realizēt projektu “Komandā ir spēks”. Tas tiek īstenots pateicoties atklātajam projektam "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas "Kontakts”” iniciatīvu projektu īstenošanai”, ko veido Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros. 

Projekta “Komandā ir spēks” ietvaros Skolēnu pašpārvalde piedalījusies vairākās aktivitātēs. 23. septembrī pašpārvaldes dalībnieki tikās ar pašpārvaldes prezidenti Lailu Baltiņu. Laila stāstīja par savu pieredzi plānojot un organizējot gan dažādus pasākumus. Viena no aktivitātēm, kura notika pēc Skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas bija Valmieras dzīvnieku patversmes apmeklējums. Skolēni savāca naudas līdzekļus dzīvnieku barības iegādei, barību nogādāja patversmē un apmeklējuma reizē izveda pastaigāties suņus.

Laila pastāstīja arī par turpmāko izglītību un iesaistīšanos gan Valmieras tehnikuma skolēnu pašpārvaldē, gan novada jauniešu brīvprātīgajā darbā. Laila iedrošināja skolēnus darboties komandā, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

28. septembrī pašpārvaldes dalībnieki devās uz Trikātas jauniešu centru, kur jauniešu lietu speciāliste Marika Daļecka pastāstīja par jauniešu iespējām darboties projektos, organizēt pasākumus, piedalīties brīvprātīgajā darbā u.c. Skolēni kopā spēlēja komandu saliedēšanas spēles un izmēģināja tās vadīt.

Nākamā aktivitāte – Nakts pārgājiens!                                                          Projekta koordinatore Inga Boškina

Tiksanas min      Tiksanas1 min

Tikšanās ar bijušo Skolēnu pašpārvaldes prezidenti Lailu Baltiņu

Jauniesu centra

Tikšanās ar Trikātas jauniešu centra vadītāju Mariku Daļecku

 valstsjaunatnesprogramma logo krasains 300x108      vienkarss bez laukuma rgb v lv 39 0    Iespeju durvis logo

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros