Kontakts

Projekts "Komandā ir spēks"

SNIEGA DIENA UN PROJEKTA NOSLĒGUMS
Ar Sniega dienas aktivitātēm Trikātas pamatskolā noslēdzās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros rīkotais projektu konkurss “Kontakts” ( iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam).
Piecu mēnešu garumā Trikātas pamatskolas pašpārvaldes pārstāvji un 1.-9. klašu skolēni piedalījās 10 dažādās aktivitātēs, guva pieredzi un iespaidus turpmākajam darbam.
Dalība projektā aizsākās 2022. gada februārī, kad radās iespēja pieteikties finansiālam atbalstam JSPA izsludinātajā iniciatīvu projektā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai”. Tā kā projektā darbojāmies arī 2021. gadā, nolēmām aktivitātes turpināt.
Aprīlī 3 pašpārvaldes pārstāvji Samanta Sjarki, Dārta Lūcija Švēde un Alekss Zvejnieks piedalījās sagatavošanas seminārā, kurā guva praktiskas iemaņas, kā rakstīt projektu. Seminārs kopā ar citu skolu pārstāvjiem bija patiesi aizraujošs, jaunieši guva lielisku pieredzi. Projekta pieteikuma rakstīšana prasīja diezgan daudz laika un to iesniegdza ar biedrības “iespēju durvis” atbalstu. Mūsu projektu apstiprināja, kas nozīmēja arī finansiālu atbalstu.
Pēdējo aktivitāti "Sniega diena" 1.-5. klašu skolēniem pašpārvaldes pārstāvji plānoja un organizēja paši. Skolēni atzinīgi vērtēja 40 minūšu izkustēšanos āra apstākļos, stundas noslēgumā dzerot tēju un ēdot skolas pavārītes sarūpētās garšīgās plātsmaizes.
Secinājums - ar projekta “Komandā ir spēks” aktivitāšu palīdzību tika palielināta Skolēnu pašpārvaldes loma skolas dzīves uzlabošanā, sekmēta skolēnu vēlme darboties, uzņemties atbildību, organizēt pasākumus, piedalīties projektos.
 

Sniega diena

 

Sniega diena logo

SPORTA DIENAS AKTIVITĀTES

Darbojoties projektā “Komandā ir spēks”, Trikātas pamatskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvji kopā ar sporta treneri Santu Paegli 21. decembrī organizēja Sporta dienu 1.-9. klases skolēniem. Sporta diena tika veidota ne tikai kā sports uz ātrumu, bet arī ar domāšanas un veidošanas uzdevumiem. “Domājot aktivitātes Sporta dienai, skolēni vairāk balstījās uz savu pieredzi, ko kādreiz paši ir darījuši,” secina trenere Santa Paegle. Tā kā pasākuma organizēšanā iesaistījās pietiekami daudz pašpārvaldes skolēni, Sporta dienā varēja nodrošināt aktivitātes visām klasēm vienlaikus. Skolēni izplānoja arī aktivitāti klašu audzinātājiem, kuras laikā katras klases skolēni aktīvi juta līdzi savam audzinātājam.

Santa Paegle vērtē: “Ar uzticētajiem uzdevumiem pašpārvaldes skolēni tika galā ļoti labi, reizēm pat izmantojot savu pieeju, par ko pat es nebiju aizdomājusies. Procesa gaitā ļoti labi varēja redzēt jauniešu stiprās puses – kāds ir labāks organizētājs, kāds vairāk piedalās pie praktiskajiem darbiem (uzdevumu uzlikšanas un novākšanas), kāds iesaistās uzdevumu iepriekšējā sagatavošanā un pēc tam tā novadīšanā, kāds ir komunikablāks, kāds klusāks, taču atbildības sajūtu par saviem pienākumiem gan varēja manīt ikvienā.”

Paši skolēni atzīst, ka aktivitātes izdevās noorganizēt veiksmīgi.

Dārta Lūcija: “Katra klase mācēja izpildīt prasīto, dažam bija grūtības, bet paši to pārvarēja un visiem veicās lieliski.”

Daniela: “Man veicās ļoti labi, ar uzdevumu visi tika galā. Klases skolēniem bija no papīra jāsaloka kopā 5 lidmašīnas un jāsacenšas, kura tālāk aizlidos.” 

Samanta: “Manā kontrolpunktā gāja ļoti jautri un interesanti. Sporta dienas aktivitātes saliedēja klasi. Šī diena mūsu skolā bija vajadzīga.”

Unda: "Bija labi, visi visu saprata, uzdevumus izpildīja un nebija nekādas aizķeršanās. Man arī patika un šādus pasākumus varētu vēl organizēt."

Pēdējais projekta pasākums ir Sniega dienas organizēšana un vadīšana. 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Sporta diena logo

VOLEJBOLA TURNĪRS 2022

Viena no Trikātas pamatskolas skolēnu tradīcijām ir Volejbola turnīrs. Šogad to organizēja Skolēnu pašpārvalde projekta “Komandā ir spēks” ietvaros. Jau novembrī starpbrīžos skolēni sporta hallē trenējās volejbolā.

Turnīrs norisinājās 25. novembrī, tam tika izveidotas un pieteiktas 4 jauktas komandas. Katras komandas sastāvā spēlēja 5 spēlētāji no 5. līdz 9. klasei. Komandas savā starpā spēlēja 2 setos līdz 10 punktiem. Labāko spēlētāju komandu noteica kopējais punktu skaits. Uzvarēja komanda BAČAS (Augusts, Rihards Jānis, Ivars, Agija un Dārta Lūcija). Pavisam nedaudz atpalika MELNIE.

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji atzina, ka noorganizēt šo turnīru nebija viegli, jo grūti bija sadalīt komandas. Daži pat pēdējā brīdī atteicās spēlēt.

Skolēni kā pozitīvo min:

  • sacensības patika, jo bija godīgi tas, ka nespēlēja klase pret klasi, bet bija jauktas komandas,
  • sacensības bija labas, spēlēju ar azartu,
  • manuprāt, bija godīgas spēles un komandas savā starpā saliedējās,
  • bija ļoti jautri spēlēt, kaut gan katra spēle bija īsa,
  • sacensību noslēgumā labas balvas.

Paldies visiem dalībniekiem, sporta skolotājam un tiesnešiem! Ceram uz vēl lielāku atsaucību nākamajā gadā! Aicinām pievienoties skolotājus!

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Volejbola turnirs logo 1 11zon

PROJEKTA "KONTAKTS" AKTIVITĀTE SKOLĒNU PAŠPĀRVALDEI

2. novembrī projekta “Kontakts” ietvaros notika Trikātas pamatskolas Skolēnu pašpārvaldes sadarbības aktivitātes, kuras vadīja Alens un Maija.

Šī pasākuma mērķis bija pašpārvaldes pārstāvju saliedēšana caur dažādām aktivitātēm dabā. Tās laikā ikkatram bija iespēja uzlabot savas spējas sadarboties un atbalstīt vienam otru. Tā bija mācīšanās kopā, jo visi uzdevumi bija veidoti tā, ka nepieciešams ir ikviens komandas dalībnieks, viņa spējas un zināšanas.

Tas bija 5 stundu garš piedzīvojums skolas teritorijā un apkārtnē. Skolēni 2 komandās veica dažādus uzdevumus, kur nepieciešama gan erudīcija, gan sadarbība. Piemēram, izmantojot pēc iespējas mazāk materiālus (papīru un skoču), jāizveido 50 cm augsts balsts, kas noturētu “ķieģeli”.

Komandas devās 7,5 km garā pārgājienā, kuras laikā atbildēja uz jautājumiem par Trikātu, vāca materiālus kopīgas mandalas veidošanai, mēģināja atpazīt dažādus logo un zīmolus no to fragmentiem, 60 sekundēs mēroja konkrētu ceļa posmu utt.

Visas aktivitātes bija balstītas neformālās izglītības metodēs un veidotas, lai veicinātu sekmīgāku komunikāciju, saliedētību, savu un citu spēju apzināšanos.

Ko par pasākumu saka paši dalībnieki?

Jūlija: “Sākumā no papīra bija jāizveido atbalsts ķieģelim. Tas šķita nepaveicams uzdevums. Unda ieteica papīru salocīt kā vēdekli, Raivis, savukārt, ieteica veidot cilindru. Kopīgi izveidojām izturīgu balstu. Vadītājs Alens paskaidroja, kā varējām izlietot mazāk materiālus.”

Unda: “Interesants šķita uzdevums, kur 60 sekundēs bija jānoiet noteikts ceļa posms. Nolēmām likt soļus un skaitīt sekundes. Izrādās, ka es nekļūdīgi skaitīju sekundes un distanci veicām precīzi.”

Raivis: “Man šķita interesanti matemātiski āķīgie uzdevumi, kuri man padevās. Tos gan risinājām kopā, sarunājoties un vienojoties par pareizo atbildi. Es biju izvirzīts par savas komandas kapteini.”

Krista: “Es mācījos strādāt komandā un, ja kaut ko nesapratu vienmēr varēju jautāt komandas biedriem.”

Anta: "Patika uzdevums, kuru atrisinot uzzinājām savas komandas nosaukumu. Mēs bijām "Trakās ķepas", otra komanda "Supermīluļi"."

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Afisa 2 nov min
 
 
NAKTS PĀRGĀJIENS MEŽĀ
20. oktobrī Trikātas pamatskolas 7.-9. klašu skolēni, kopā ar sporta treneri Santu Paegli devās Nakts pārgājienā uz Strenču silu.
Skolēni, nodrošinājušies ar dažādiem lukturīšiem, bija gatavi doties ceļā. Pārgājienā devāmies stundu pēc saulrieta, bija apmācies un nedaudz smidzināja lietus. Nakts dod daudzas jaunas izjūtas un vienmēr paliek atmiņās kā viens no lielākajiem piedzīvojumiem. Arī mums.
Lai nokļūtu līdz mežam, bija jāmēro krietns gabals pa lielceļu.
Šajā neparastajā pārgājienā skolēni mežā meklēja atstarotājus, kuri spīdēja šur tur starp kokiem. Pie atstarotāja bija novietots neliels pārsteigums. Ja kāds atrada pārsteigumu, tad no meklēšanas izstājās vien palīdzot to atrast citiem.
Galapunktā, ievērojot visus drošības pasākumus, iekurinājām ugunskuru, uz kura cepām līdzpaņemtās desiņas un maršmelovus.
Atpakaļnākot skolēni bija noguruši bet priecīgi, jo visi atzina, ka pārgājiens bija foršs!
Maršruts bija tikai 7,5 km garš, kurā pavadījām 2,5 stundas – no 19:00-21:30. Šī bija iespēja gan izbaudīt nakts burvību un tās noslēpumainību, gan pārvarēt bailes no tumsas kopā ar skolas biedriem un veicot dažādus uzdevumus.

Skolēni, piedaloties aptaujā, atzinīgi novērtēja Nakts pārgājienu, jo viņiem patika iet tumsā, kas vienlaikus bija aizraujoši un bailīgi. Skolēni kā pozitīvu aktivitāti min uzdevumu veikšanu, kuru laikā bija jāsadarbojas vienam ar otru. Skolēniem īpaši interesanti šķita mežā kurinātais ugunskurs un desiņu cepšana. Visi respondenti min, ka gribētu vēl šādus pārgājienus vai citus neparastus pasākumus.

Pārgājiens tika īstenots pateicoties atklātajam projektam "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas "Kontakts”” iniciatīvu projektu īstenošanai”, ko veido Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.
Foto un video: Santa Paegle

Pargajiens

Trikātas pamatskolas Skolēnu pašpārvalde uzsākusi un turpina realizēt projektu “Komandā ir spēks”. Tas tiek īstenots pateicoties atklātajam projektam "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas "Kontakts”” iniciatīvu projektu īstenošanai”, ko veido Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros. 

Projekta “Komandā ir spēks” ietvaros Skolēnu pašpārvalde piedalījusies vairākās aktivitātēs. 23. septembrī pašpārvaldes dalībnieki tikās ar pašpārvaldes prezidenti Lailu Baltiņu. Laila stāstīja par savu pieredzi plānojot un organizējot gan dažādus pasākumus. Viena no aktivitātēm, kura notika pēc Skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas bija Valmieras dzīvnieku patversmes apmeklējums. Skolēni savāca naudas līdzekļus dzīvnieku barības iegādei, barību nogādāja patversmē un apmeklējuma reizē izveda pastaigāties suņus.

Laila pastāstīja arī par turpmāko izglītību un iesaistīšanos gan Valmieras tehnikuma skolēnu pašpārvaldē, gan novada jauniešu brīvprātīgajā darbā. Laila iedrošināja skolēnus darboties komandā, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

28. septembrī pašpārvaldes dalībnieki devās uz Trikātas jauniešu centru, kur jauniešu lietu speciāliste Marika Daļecka pastāstīja par jauniešu iespējām darboties projektos, organizēt pasākumus, piedalīties brīvprātīgajā darbā u.c. Skolēni kopā spēlēja komandu saliedēšanas spēles un izmēģināja arī tās vadīt. 

Nākamā aktivitāte – Nakts pārgājiens!                                                          Projekta koordinatore Inga Boškina

Tiksanas min      Tiksanas1 min

Tikšanās ar bijušo Skolēnu pašpārvaldes prezidenti Lailu Baltiņu

Jauniesu centra

Tikšanās ar Trikātas jauniešu centra vadītāju Mariku Daļecku

 valstsjaunatnesprogramma logo krasains 300x108     vienkarss bez laukuma rgb v lv 39 0 Projekts istenots    Iespeju durvis logo