Skolotāji

Inguna Kondratjeva* - skolas direktore, matemātikas, fizikas skolotāja, 9. klases audzinātāja

Inga Boškina - direktores vietniece izglītības jomā, informātikas, datorikas skolotāja, 8. klases audzinātāja

Astrīda Bordāne - sociālo zinību, ģeogrāfijas un pirmsskolas skolotāja, 4. klases audzinātāja

Iveta Brence* - latviešu valodas un literatūras skolotāja, 7. klases audzinātāja

Agrita Buračevska - dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Ligita Garsele-Aleksejeva - sākumskolas skolotāja, 1. klases audzinātāja 

Aiga Gartmane* - vizuālās mākslas skolotāja

Aira Kārkliņa - Latvijas vēstures un pasaules vēstures skolotāja

Vija Mežīte - angļu valodas skolotāja

Rita Puķīte - matemātikas skolotāja, 5. klases audzinātāja

Guntars Purgalis - sporta, mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju, inženierzinību skolotājs, 6. klases audzinātājs

Dace Sēne - mājturības un tehnoloģiju, dizauna un tehnoloģiju skolotāja

Sandra Sprance - sākumskolas skolotāja, 2. klases audzinātāja

Solvita Strautiņa - sākumskolas, krievu valodas skolotāja, 3. klases audzinātāja

Sarmīte Kanašniece* - pirmsskolas skolotāja

Eva Melbārde - pirmsskolas skolotāja

Agita Pētersone* - pirmsskolas skolotāja

Imanta Zaļkalne* - pirmsskolas skolotāja

Arta Ziemane* - pirmsskolas skolotāja

* skolas absolvente