KA2 ERASMUS+

logo

EK Izglītības programmas Erasmus + KA2 stratēģiskais skolu sadarbības projekts Nr. 2019-1-IT02-KA229-063192_1

Spring and Respect will come back

Koordinators

Istituto Comprensivo F.D'Amico Italy

Partneri

Liceul Teoretic Mircea Eliade – Scoala Gimnaziala Nr 2 Lupeni Romania

Szkola Podstawowa nr 6 w Trzebini Poland

Siauliu rajono Kairiu pagrindine mokykla Lithuania

Trikatas pamatskola Latvia

Dimotiko Sxoleio Kalis Greece

Projekta darbības laiks

2019. gada 7. oktobra – 2021. gada 6. oktobrim

Laiks

Dalībvalsts

11-2019 Itālija
12-2019 Polija
10-2021 Latvija
04-2022 Lietuva
03-2022 Grieķija
06-2022 Itālija
09-2022 Rumānija

Šeit var iepazīties ar PROJEKTA DIENASGRĀMATU

ERASMUS+ “Spring and Respect will come back” projekta aktivitātes

2021. gada pavasarī, ievērojot visus Covid-19 piesardzības pasākumus, Trikātas pamatskolā turpinājās projekta aktivitātes un tās bija daudzpusīgas. Mobilitātes tēma zaļā enerģija: zeme, saule, ūdens un gaiss. Projektā iesaistījās 1.-6. klases skolēni, kuri varēja apmeklēt mācības klātienē. 5. un 6. klases skolēni piedalījās tiešsaistes projekta mobilitātē, kura notika no 17.-21. maijam Zoom platformā. Paldies brīvprātīgajiem minēto klašu pārstāvjiem! Skolēni atzina, ka tā viņiem bija vērtīga pieredze. Priecē, ka projektā iesaistījās arī pirmsskolas grupas “Zaķēni” bērni un audzinātāja Imanta Zaļkalne.

Pateicoties jaunāko klašu audzinātāju aktivitātei un arī enerģiskajam sporta skolotājam Guntaram Purgalim, tika izveidoti interesanti video, bildes un prezentācijas, kurās tika atspoguļots izpētītais, novērotais un atklātais. Pirmsskolas bērni veica pētījumu par zemes irdinātājām – sliekām.

1. klases skolēni un skolotāja Ligita Garsele-Aleksejeva smēla ūdeni no grāvja, upes, ezera un avota, iegūstot ūdens paraugus, lai novērtētu to tīrību. 2. klases skolēni audzinātājas Sandras Sprances mudināti, piedalījās URDA rīkotajā akcijā “Atklāj kopā ar skudru Urdu!” Skolēniem bija jāizpilda eksperimenti – destilējot jāattīra netīrais ūdens, katrs izgatavoja nelielu kuģi, kurš turējās uz ūdens. Eksperimenta gaitā skolēni pārliecinājās, kas notiek, ja otrādi apgrieztu glāzi ar salveti ieliek ūdenī. Skolēni varēja arī paši izdomāt savus eksperimentus, piemēram, kā darbojas gaiss, kas ar to notiek aukstumā un siltumā. Varēja pētīt sveces degšanu ar un bez gaisa padeves. Viens no eksperimentiem bija sēt zirņus un ziedu sēklas. Bērni bija izbrīnīti, ka dažiem puķes izdīga ļoti ātri, bet dažiem tā arī neizdīga. Bija bērni, kas paši mājās stādīja sīpolus, sēja dilles un audzēja tomātus. 3. klases skolēni ar audzinātāju Solvitu Strautiņu pētīja smilšakmens iezi pie Abula. Ceturtie kopā ar audzinātāju Astrīdu Bordāni reklamēja savas sportiskās aktivitātes uzsverot, ka vislabāk tās sanāk svaigā gaisā. 6. klases skolēni sagatavoja prezentācijas par ūdeni, gaisu, sauli un 7. klases skolniece Sanija Briede izveidoja jautājumus Kahoot! spēlei.

Projekta ietvaros katras dalībskolas (Itālijas, Rumānijas, Grieķijas, Lietuvas, Polijas un Latvijas) pagalmā tika iestādīti 6 dažādi koki – veltīti katrai dalībvalstij. Projekta viens no atslēgas vārdiem ir respect (tulkojumā “cieņa”), tas nozīmē, arī cieņa pret dabu. Pie Trikātas pamatskolas tagad aug ceriņš – Rumānijai, parūkkoks – Itālijai, sakura ķirsis – Grieķijai, nokarenā lazda – Polijai, rododendrs – Lietuvai un nokarenā goba – Latvijai. 2.-6. un 8. klases skolēni ar lielu gandarījumu stādīja šos kokus.

Brīvprātīgo skolēnu atsauksmes par projekta aktivitātēm: Rihardam Jānim Meļķim projekts šķita interesants, jo daudz iemācījās par zaļo enerģiju un kā ietaupīt ūdeni. Viņam patika angliski runāt ar citu valstu pārstāvjiem, lai gan sākumā esot bijis bail. Unda Bortkēviča uzskata projektu par interesantu, izglītojošu un priecājas, ka arī Latvija tajā piedalās. Dārtai Lūcijai Švēdei un Kristianam Kičenko patika runāt ar citu valstu pārstāvjiem. Daiga Mežīte un Viktorija Paula Šulca pozitīvi novērtēja projekta laikā iegūto informāciju. Visus priecēja Kahoot! spēle. Skolēni ar nepacietību to gaidīja katras dienas tiešsaistes sanāksmes izskaņā.

Patiess prieks un gandarījums par kopīgi paveikto! Paldies skolotājai Ingai Boškinai par tehnisko atbalstu un video veidošanu, direktorei Ingunai Kondratjevai par idejām un kolēģiem par ieguldīto darbu projekta aktivitātēs! Pēc citu dalībvalstu dalībnieku uzslavām un aplausiem, Trikātas pamatskola lieliski pārstāvēja Latviju šajā mobilitātē. Vasarā uzkrāsim spēku un enerģiju, lai rudenī turpinātu darboties projektā!

Projekta koordinatore Vija Mežīte

Erasmus+ projekta aktivitātes Trikātas pamatskolā

Erasmus 2020 minTrikātas pamatskola turpina piedalīties starptautiskajā Erasmus+ programmas projektā “Spring and Respect will come back”, Nr. 2019-1-IT02-KA229-063192_5.

Oktobrī un novembrī Trikātas pamatskolas kolektīvs, ieskaitot skolēnus, kas mācījās klātienē, īpaši gatavojās, lai virtuāli uzņemtu projekta dalībvalstu pārstāvjus no Itālijas, Polijas, Grieķijas, Lietuvas un Rumānijas. Nācās daudz plānot, domāt un realizēt ieceres, ko varētu īstenot klātienē, ja oktobrī ciemos ierastos visu dalībvalstu pārstāvji.

Tā kā projekts ir saistīts ar resursu taupīšanu, skolēni nedēļu pirms īpašās nedēļas tiešsaistē atsevišķi krāja makulatūru un PET pudeles. Stundās dažādu priekšmetu skolotāji deva skolēniem uzdevumus, kas saistīti ar cieņas sinonīmiem, jo tieši “cieņa” ir atslēgvārds šim projektam. Skolēni minēja vārdus, skaidroja tos, izspēlēja situācijas, attēlojot godu, uzmanību, pieklājību, palīdzību, laipnību un klausīšanu. Šie vārdi skolēniem asociējas ar vārdu “cieņa”.  Pēc skolēnu atsauksmēm šīs bija interesantākas stundas, aizraujošāki uzdevumi, priecīgāki skolotāji.

Tā kā novembra beigās no vecākajām klasēm tikai 5. un 6. klašu skolēni bija skolā, tad arī tieši viņi visu nedēļu katru dienu varēja piedalīties tiešsaistes nodarbībās. „Webex” platformā, atrodoties vienā telpā, varējām pieslēgties un redzēt viens otru ekrānā. Pirms tiešsaistes sanāksmēm latviešu skolēni, kuri vēlējās, varēja sadraudzēties, sarakstoties itāļu izveidotajā WhatsApp grupā ar citu dalībvalstu skolēniem. Atskatoties uz piedzīvoto, 2. klases audzinātāja Sandra, kuras klasē ir 20 bērni, atzina, ka „nedēļa, kad stundu laikā papildus runājām par ētiskajām vērtībām (cieņu), bērniem lika vairāk padomāt par savu un citu rīcību, analizēt dažādas situācijas, izspēlēt spēli, kurā nepieciešami pieklājīgie vārdi.” Paši 5. un 6. klases skolēni ar sajūsmu izteicās, ka patikuši neaizmirstamie attēli un brīnišķīgie skati, vērojot citu dalībvalstu prezentācijas, kā arī Kahoot spēle telefonā, kas tika izmantota zināšanu pārbaudei.

Prezentācijās varējām redzēt citu tautu nacionālās bagātības un attiecīgās zemes skaistumu. Dalībvalstis - Rumānija, Itālija un Grieķija atklājās īpašās krāsās. Tik ļoti gribējās turp doties! Kādam nobira pat pa asarai. Dārta un Samanta sacīja, ka paticis papīra pārstrādes process, kura rezultātā varēja iegūt “jaunu produktu”. Paldies rumānim Adrianam, kurš mums veltīja laiku, vadot dažiem latviešu skolēniem atsevišķu nodarbību, attālināti konsultējot, kas jādara pie papīra otrreizējas pārstrādes.

Priecēja arī jaukie un laipnie cilvēki, kuri par spīti ik brīža tehniskajām un interneta ķibelēm ar mums kopā darbojās. Klausoties citos, kā arī, pašiem stāstot un komentējot prezentācijās redzamo, tika uzlabotas angļu valodas zināšanas, atsvaidzināti piemirstie vārdi, uzzināti arī jauni. Nedēļas beigās - piektdien, skanot grupas „Prāta Vētra” dziesmai „Welcome to my country” un redzot skaistās Latvijas ainavas, emocijas ārzemju dalībvalstu sejās bija aizkustinošas. Dalībvalstu pārstāvji, sadevušies rokās pie datorekrāniem, gavilēja un nevarēja nepamanīt viņu ovācijas.

Paldies visiem, kas iesaistījās - gan skolēniem, gan skolotājiem, gan visam Trikātas pamatskolas kolektīvam, jo, pateicoties visiem, Latvija un Trikātas pamatskola tika fantastiski pārstāvēta. Prieks par norāžu stabu uz dalībvalstīm, to pilsētām un redzamo attālumu, ko var apskatīt pie Trikātas skolas. Paldies par 8. klases skolēnu un skolotājas Ingas Boškinas aktivitāti!

Lai gan virtuālā dalībvalstu uzņemšana Trikātā un Latvijā ir beigusies, projekts turpinās. Šķīrāmies un atvadījāmies ar cerību, ka kādu dienu mēs tomēr tiksimies dalībvalstīs klātienē.

Erasmus+ projekta koordinatore Vija Mežīte

 Projekta logo

LOGO RESPECT

 

Brauciens uz Poliju

Decembra sākumā kādā svētdienā agri no rīta 5 skolēni un 2 pedagogi ar busiņu devās 15 stundu ilgā braucienā uz Poliju – Tšebiņu. Brauciens bija nogurdinošs, pacietību prasošs, taču tai pat laikā piedzīvojumiem un jautrībām bagāts. Varēja redzēt katra izturības pakāpi.

Ceļā piedzīvojām dažādus laikapstākļus- snigšanu, sauli un pat lietu. Skolēniem galvā rosījās dažādas domas- kā būs ar angļu valodu, kā sapratīs, kā runās, kā viss būs, jo viņiem bija jādzīvo poļu ģimenēs. Prom no savām mājām, ģimenes, esot citā valstī- tas bija piedzīvojums, varbūt sākumā pat pārdzīvojums. Bija gan smiekli, gan asaras, gan kliedzieni- plaša emociju buķete! Mēs, abas skolotājas, centāmies nomierināt, iedrošināt, saprast. Turpceļā atkārtojām prezentācijas tekstu par Latviju un Trikātu, stāstījumu par Trikātas kultūras mantojumu- stellēm, kā arī citas noderīgas frāzes angļu valodā. Tas viss bija jāsagatavo katrai valstij.

Nākošajā dienā poļi mūs lieliski sagaidīja ar dziesmām, dzejoļiem un krāšņajiem tērpiem. Daļa valstu pārstāvju sniedza prezentācijas, bija kopēja burtu spēle, kā arī vakarā pēc poļu paraugdemonstrējuma bija polonēze un vēl cita poļiem raksturīga deja, ko varēja apgūt arī citu valstu pārstāvji. Rumāņi pat bija ieradušies tautastērpos sakarā ar savas valsts 101. jubileju.

Otrdien vēl 3 valstu pārstāvji rādīja savas prezentācijas. Pēc tam devāmies uz 2 meistarklasēm etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Skolēni varēja veidot māla izstrādājumus un krāsot bumbiņas sarkanā krāsā, kas raksturīgas poļu krellēm.

Trešdiena bija ekskursijas diena. Bijām Veļičkas sāls raktuvē, kā arī enerģiska gide mūs iepazīstināja ar lieliskākajām Krakovas vietām. Īpašu atmosfēru sajutām, apmeklējot Ziemassvētku tirdziņu, kur varējām iegādāties dāvanas.

Ceturtdiena bija īpaša ar kopēju spēli, kur ar konkrētu alfabēta burtu bija jāizdomā valsts, pilsēta, lieta, augs, dzīvnieks, krāsa, auto marka un cilvēka vārds. Katrai valstij arī bija uzdevums iepriekš sagatavot 5 jautājumus un atbildes saistībā ar kultūras mantojumu. Polijas pārstāve visu apkopoja Kahoot spēlē. Tā bija aizrautīga un lieliska! Dienas izskaņā varējām vērot Polijas skolā notiekošu Ziemassvētku pasākumu – uzvedumu, dziesmas, dejas. Ieradās pat Ziemassvētku vecītis, apdāvinot valstu pārstāvjus.

Piektdienas rīts bija atvadu rīts, kurā bija prieka asaras, apkampieni un pateicība par piedzīvoto. Tagad pašu skolēnu atsauksmes:

“Polija ir brīnumaina. Es neko no tās neaizmirsīšu. Galvenais ir nebaidīties un runāties, jo visi bija ļoti draudzīgi.” (Viktorija S.)

“Man vislabāk no šīm dienām patika sāls raktuves. Tur bija ļoti interesanti. Ieteiktu tās apmeklēt citiem. Vēl man patika spēle, kur no kāda alfabēta burta vajadzēja izveidot vārdu. Visvairāk man patika ekskursija pa Krakovu. Kad braucat pie citām ģimenēm, nenobīstieties un sadraudzējieties ar citiem bērniem! Kad būsiet pieraduši, negribēsiet braukt mājās. Es nekad neaizmirsīšu šo ekskursiju.” (Sanija)

“Šī nedēļa bija notikumiem bagāta. Viss bija tik lieliski, ka nav iespējams aizmirst. Iepazināmies ar citiem, bagātināju angļu valodas krājumu, apguvu poļu vārdus. Šis viss bija kā liels nosapņots sapnis, pieredze un viss no visa kā. Iesaku visiem nebaidīties, uzreiz iejusties un draudzēties. Paldies par lielisko ceļojumu!” (Viktorija Paula Š.)

“Man šajā lieliskajā projektā visvairāk patika Krakovā, sāls raktuvēs un, protams, skolā. Šis viss man būs neaizmirstams piedzīvojums. Iesaku citiem ātri sadraudzēties. Mēs tā pa īstam sadraudzējāmies tikai priekšpēdējā dienā, līdz ar to atlika maz laika būt kopā. Es neaizmirsīšu savu poļu ģimeni. Atgriezīšos tur, ja arī tas būs neiespējami. Kad bija jābrauc mājās, samīļoju daudz cilvēkus – pat tos, kurus nepazinu, bet šis viss man deva ļoti daudz pieredzes. Patika itāļu un poļu vārdi. Labprāt vēl un vēl piedalītos šādos projektos. Paldies par foršo kompāniju!” (Samanta)

 “Man šī nedēļa bija ļoti kolosāla- biju sāls raktuvēs, Krakovā un iepazinu Poliju. Šis ceļojums bija pieredzes bagāts un prieka pilns. Patika sadraudzēties ar daudziem ārzemju bērniem, un bija kolosāli uzzināt par viņu svētkiem un tradīcijām. Ieteiktu visiem kādu dienu aizbraukt uz Poliju un īpaši uz Krakovu, jo tā ir ļoti skaista pilsēta. Labprāt aizbrauktu uz kādu citu valsti vai arī uz to pašu Poliju, jo ir interesanti apceļot pasauli un uzzināt daudz ko jaunu.” (Rovilds)

Ar to vēl viss nebeidzas. Projekts turpinās un ir jāķeras klāt nākošajiem uzdevumiem:

 • skolotāji un skolēni aicināti reģistrēties eTwinning platformā, kurā tiek ievietotas skolas aktivitātes;
 • pētīt klimata izmaiņas, skatoties dokumentālās filmas, pētot fotogrāfijas, video, rakstus, piemēram, par ledus kušanu, jūras līmeņa celšanos, laikapstākļu dīvainībām, ūdenskritumiem utt., kā arī to izraisītās sekas tepat ap Trikātu, Eiropā un attīstītajās valstīs, veselībai draudošās briesmas, izmaksas, kā arī briesmas savvaļā esošajiem dzīvniekiem;
 • izveidot anketu par klimata izmaiņām, lai noskaidrotu, kādā līmenī cilvēki pārzina problēmas un sekas attiecībā uz tām, un dot to ģimenēm, vietējiem iedzīvotājiem, pagasta vecākajam / mēram, vietējai pašvaldībai;
 • dalīties ar rezultātiem un apkopot tos mājaslapā- gan eTwinning, gan Facebook;
 • apmeklēt bišu audzēšanas vietas, iepazīt biškopja darbu, lai nodrošinātu apputeksnēšanas procesu;
 • sameklēt receptes, kurās nepieciešams medus;
 • dalīties ar aktivitātēm mājaslapā.

Marta beigās uz Lietuvu līdzi jāņem sagatavota īsa prezentācija par to, kas izpētīts saistībā ar klimata izmaiņām, ietverot izveidoto anketu, jau sagatavots ēdiens no medus, kā arī pats Latvijas medus nogaršošanai citu valstu pārstāvjiem.

Projekta koordinatore, angļu valodas skolotāja Vija Mežīte

 

Logo   Logo1 Logo2

Trikātas pamatskolas skolēnu projekta logo skices

Pirmā projekta mobilitāte Rosolini, Sicīlijā

Novembra sākumā 3 skolotājas (Inguna Kondratjeva, Inga Boškina un Vija Mežīte) no vēsās un lietainās Latvijas ieradās saulainajā un siltajā Itālijā, Rosolini pilsētā (Sicīlijas salā). Tikāmies, lai iepazītos ar projekta dalībvalstu komandu, pārrunātu turpmāk darāmo, kā arī lai saņemtu pieredzējušo itāļu skolotāju ieteikumus un padomu. Katras valsts pārstāvji rādīja sagatavoto prezentāciju par savu valsti un skolu, apmainījās ar dāvanām. Kopīgajās pusdienās un vakariņās tikām lutināti ar īpašiem – itāļiem raksturīgajiem ēdieniem un dzērieniem. Vakaros devāmies apskatīt tuvumā esošās pilsētas, iepazīstot viņu kultūras mantojumu.

Līdz nākamajai tikšanās reizei Polijā – jau decembra sākumā, skolēniem skolotāju vadībā:

 • jāsagatavo Erasmus+ stūrītis par visām partnerskolām (to atrašanās vietu – ģeogrāfiju, vēsturi, kultūras mantojumu, valdību, info-, kas pašiem interesē par attiecīgo valsti).
 • mākslas skolotāja vadībā skolēniem jāizveido logo skice
 • jaatklāj kas neredzēts vai aizmirsts – ēdiens, piemineklis, sena dziesma, ezers, mežs utt., kā arī jāatrod info avoti.
 • jāizdomā 5 jautājumi saistībā ar savu kultūras mantojumu.  KAHOOT digitālo spēli veidos visi kopā Polijā.
 • skolēniem jāsagatavo īsa prezentācija par Latviju un Trikātu, ko rādīs Polijā.
 • lai nonāktu atbilstošā ģimenē, katram skolēnam jāaizpilda "studenta pase"
 • skolēniem jāraksta dienasgrāmata par pieredzēto katru dienu projekta laikā attiecīgā valstī. Pēc tam tā jāpublicē eTwinning vietnē.

                                                                                   Projekta koordinatore Vija Mežīte


 

Trikātas pamatskola ir uzsākusi dalību Erasmus+ programmas projektā “Spring and Respect will come back”

Trikātas pamatskolas saime, gan skolēni, gan skolotāji, jūtamies priecīgi un lepni, ka mūsu skola ir apstiprināta dalībai starptautiskajā Erasmus+ programmas projektā “Spring and Respect will come back”, Nr. 2019-1-IT02-KA229-063192_5, kurā piedalīsimies kopā ar skolēniem un skolotājiem no citām projekta dalībvalstīm: Itālijas, Polijas, Lietuvas, Rumānijas un Grieķijas laikā no 2019. gada 7. oktobra līdz 2021. gada 6. oktobrim.

Projekta prioritāšu izvēli lielā mērā nosacījušas cilvēces nākotni apdraudošās globālās vides problēmas, politiskās un sociālās krīzes pasaulē.

Piesārņojuma, globālās sasilšanas un dažādu sociālo krīžu izraisīto seku dēļ reāli apdraudēta mūsu bērnu un nākošo paaudžu dzīves iespējas. Mums jāmācās, katram pa sevi un visiem kopā mainīt savus dzīves paradumus un kļūt no “izmešanas sabiedrības” par “ilgākas lietošanas sabiedrību”, mums jāmācās gudri tērēt, gudri iepirkties un gudri izmantot. Mums jāizprot “aprites ekonomikas“ jēga un nozīmīgums, kas paredz izlietoto produktu nevis izmest atkritumos, bet gan pagarināt tā dzīves ciklu, otrreizēji lietojot, pārstrādājot, atjaunojot un izmantojot par izejvielu jaunu produktu ražošanā. Mums katram jāapzinās savas valsts, sava novada aprites ekonomikas iespējas.

Mēs paši esam sabiedrības, vides un dabas sastāvdaļa. Tāpēc otra būtiska projekta prioritāte ir izziņa, cieņa un godbijība pret katru cilvēku un pašam pret sevi; pret savas vides, vēstures un kultūras mantojumu. Tās ir mūsu vērtības, ar kurām, savstarpēji daloties visa projekta ietvaros, mēs aktīvi apzināsim nepieciešamību šo vērtību saglabāšanā un attīstībā. Semināros, darba grupās, konferencēs, apmaiņas braucienos veidosies mūsu tolerance un dziļākā izpratne arī par citu tautu kultūras mantojumu, vēsturi, vidi, dzīvesveidu un paražām; pietāte un cieņa pret atšķirīgo, meklējot tos kopīgos aspektus, kas mūs vieno kā aktīvus pilsoņus vienotā Eiropā.

Projekta gaitā, mēs mācīsimies, analizēsim, diskutēsim, sastādīsim aptaujas lapas, veiksim anketēšanu un rezultātu apkopošanu, pētīsim, secināsim, prezentēsim, apkoposim un publicēsim pētījumu rezultātus. Tā būs lieliska iespēja katram no mums ne tikai uzlabot savas svešvalodu zināšanas un prasmes, bet arī izkopt savas sociokomunikatīvās prasmes: sadarboties daudznacionālā vidē, strādāt komandā, ar cieņu un toleranci izturoties pret atšķirīgo, respektējot katra indivīda viedokli, justies kā neatņemamai daļai no liela veseluma: iekļauti un vienoti bez robežām Eiropā.

Projekta pirmā mobilitāte – skolotāju apmācība – notika no 4. novembra līdz 8. novembrim Rosolini, Sicīlijā. Seminārā piedalījās trīs pedagogi no katras partnerskolas. Tikšanās notika I.C.F. d'Amico Rosolini skolā. Apskatījām skolas mācību telpas un secinājām, ka mūsu skolā mācību telpas ir gaišākas un mājīgākas. Partnerskolu pārstāvji pastāstīja par savu valsti un skolu, kā arī par pieredzi Erasmus+ projektu realizēšanā. Seminārā tika detalizēti plānota projekta turpmākā norise 2019./2020. mācību gadam un katra partnera veicamie uzdevumi, kā arī izstrādāti nepieciešamie dokumenti projekta kvalitatīvai vadībai.

7. novembrī apmeklējām Rosolini pašvaldību un tikāmies ar tās mēru. Viņš atzina, ka svarīgi ir runāt ar ģimenēm par projektā iekļautām tēmām, novēlēja izveidot stipru sadarbības komandu.

Projekta viens no virzieniem ir iepazīt katras valsts kultūras mantojumu. Mums bija iespēja doties nelielā ekskursijā uz pilsētām Noto un Modica. Noto atrodas Sicīlijas dienvidaustrumos. Tā pazīstama kā “skaistākā baroka pilsēta Sicīlijā”. Šī vēlīnā baroka pilsēta, kas atrodas Val di Noto ielejā, 2002. gadā tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Modica  ir vēl viena Noto ielejas pilsēta, kura iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma objektu sarakstā. Pilsētas senākā daļa atrodas kalnu nogāzē, tās ēkas ir izvietotas cieši viena pie otras un patiesībā ir seno alu paplašinājums. Ir uzskaitītas apmēram 700 alas, kuras agrāk bija apdzīvotas un mūsdienās ir apskatāmas pilnībā vai iebūvētas jaunajās, modernajās ēkās.

Nākamā mobilitāte notiks no 2. decembra līdz 6. decembrim Tšebiņā, Polijā. Tajā piedalīsies Trikātas pamatskolas divas skolotājas un pieci skolēni. Šajā īsajā laika posmā ir jāpaveic vairāki mājas darbi: jāiekārto “Erasmu stūrītis”, jāuzzīmē projekta LOGO, jāizveido prezentācija par savu valsti un skolu, jāsagatavo 5 jautājumi par Latviju, kurus ievietos spēļu programmā “Kahoot”,  jāuzfilmē video par novadam, pagastam svarīga kultūras mantojuma (kurš ir aizmirsts) aktualizēšanu.

Polijā skolēniem būs jāsadarbojas ar pārējo partnerskolu skolēniem, jādiskutē un jāiesaistās dažādās aktivitātēs. Viņi dosies arī ekskursijās, iepazīs Polijas vēsturi, kultūru un arhitektūru.

Projekta aktivitātes un izveidotie materiāli būs ievietoti skolas mājaslapā www.trikatasskola.lv

Trikātas pamatskolas direktore Inguna Kondratjeva

Programmu līdzfinansē Eiropas Savienība

Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv 

  kopbilde

Erasmus komandas kopbilde