Trikātas ezers - mūsu kopējā rūpe

Trikatas ezers projekts 

Prezentācija iedzīvotāju sanāksmē Trikātā, Saieta namā 21. janvārī

Anketa

Niedru svetki 2019

Jo gribam dzīvot tīrā un skaistā vidē

Trikātas ezers jau izsenis zināms kā Trikātas pagasta un mūsdienās arī visa novada “problēmbērns”, “mirušais ezers”, kam par iemeslu senāku laiku bezatbildīga saimniekošana un nolaidīga attieksme pret apkārtējo vidi.

Vēloties noskaidrot ezera ūdens patieso stāvokli, novērst tam jau nodarīto kaitējumu un saprast, kā tam palīdzēt arī turpmāk, kā arī pievērst iedzīvotāju uzmanību ne tikai ezera, bet visas apkārtējās vides stāvoklim kopumā, ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu esam uzsākuši projektu “Trikātas ezers - mūsu kopīgā rūpe” (kopējās projekta izmaksas EUR 50 700, no tām EUR 35 050 Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums) un nupat jau uzsākušās pirmās projekta ietvaros plānotās aktivitātes.

Viens no būtiskākajiem projekta uzdevumiem vides apdraudējuma novēršanai ir Trikātas pamatskolas siltumsūkņa likvidācija, jo tas nav attaisnojis uz sevi liktās cerības, turklāt vēl apdraud apkārtējo vidi. Tāpēc projekta ietvaros tiek veikta ezerā iegremdētā siltumsūkņa kontūrā esošā apkures šķidruma izsūknēšana, kam sekos arī pašu cauruļu izcelšana no ezera un atbilstoša utilizācija. Nupat, septembra sākumā šķidrums daļēji izsūknēts, un atraktas caurules ezera krastā, lai varētu turpināt sūknēšanas darbus.

Projekta ietvaros paredzēts arī novērst iespējamu neattīrītu notekūdeņu ieplūšanu ezerā, veicot Trikātas pamatskolas attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju un izbūvējot jaunas lokālās attīrīšanas iekārtas daudzdzīvokļu mājai “Lazdukalni”.

Lai novērtētu ezera stāvokli un noteiktu turpmāk veicamos darbus ezera stāvokļa uzlabošanai, esam piesaistījuši nodibinājuma “Vides risinājumu institūts” ekspertus, kuri izstrādās ezera ekspluatācijas noteikumus.

“Vides risinājumu institūta” eksperti ezera izpētē sadarbosies arī ar Trikātas pamatskolas skolēniem. Pirmajā nodarbībā piedalījās sākumskolas klašu bērni - viņi salīdzināja ūdens kvalitāti ezerā, Abulā un skolas avotā, pētīja ūdenī mītošās sīkbūtnes, iepazinās ar pētnieku darbu un uzzināja, kādas zivis mīt novada ūdenstilpēs un kā tās atpazīt.

Savukārt vecāko klašu skolēniem būs iespēja piedalīties kārtīgā ezera risku izpētē, balstoties uz pētnieku ievāktajiem datiem, kā arī kopīgi izstrādājot iedzīvotāju aptaujas anketu un skaidrojot iedzīvotāju attieksmi ar ezeru saistītos jautājumos.

Vairākas projekta aktivitātes plānotas arī ziemā - rīkosim vides objektu festivālu un aicināsim iedzīvotājus uz ezera forumu.

Projekta vadītāja L.Krūmiņa