201611 Novembris

 

MĒS LEPOJAMIES!

26. novembrī sākot no plkst. 10.00 Rīgas Latviešu biedrībā svētki – pulcējās 128 jaunie stāstnieki no visiem Latvijas novadiem uz XX stāstnieku konkursa Teci, teci, valodiņa finālu. Starp finālistiem bija Trikātas pamatskolas 5. klases skolniece Elīza Evelīna Pētersone (skolotājas Agita Pētersone un Maruta Ģingule). 

Elīza Evelīna konkursā ieguva titulu Dižā stāstniece

Viņa žūrijai un klausītājiem stāstīja atgadījumu no savas bērnības, latviešu tautas pasaku "Gudrā sieva" un anekdoti. 

4.-6. klašu finālā bija vairāk kā 40 dalībnieku no visas Latvijas, bet Dižā stāstnieka titulu un 1. pakāpes diplomu ar balvām saņēma tikai 7 dalībnieki. 

Elīza jau trešo gadu piedalās finālā Rīgā. Pusfināli notiek reģionos. Tikai apmēram ceturtā daļa stāstnieku sacenšas finālā Rīgā. 

 


 

Tikšanās ar Uldi Ausekli 

25. novembrī Valmieras integrētajā bibliotēkā notika tikšanas ar dzejnieku Uldi Ausekli un mūziķi Uldi Fridrihsonu.

Uz to tika aicināti talantīgakie zīmētāji, kuri iesaistījās konkursā – “Ilustrē Ulda Ausekļa dzejoli”.

No Trikātas pamatskolas konkursā piedalījās – Anta Letīcija Eglīte (1. kl.), Jūlija Frankovska (1. kl.), Alise Brasa (2. kl.), Samanta Sjarki (2. kl.), Kristiāna Dubrovska (2. kl.), kuras gatavoja skolotāja Ilze Ciguze, un Elīza Evelīna Pētersone (5. kl.), kuru sagatavoja skolotāja Aiga Gartmane.

Balvā saņēmēm diplomu, ar paša autora parakstu un 2 galda spēles “Atrodi sevi Eiropā”.

Skolotāja Ilze Ciguze

 

 


 

Mans drošais ceļš kopā ar Luksoforiņu

Luksoforins3. novembrī 1. un 2. klases skolēni devās uz Valmieras sākumskolu, lai kopā ar Luksoforiņu apgūtu ceļu satiksmes noteikumus.

Bērniem bija iespēja darboties četrās stacijās, izspēlējot dažadas situācijas uz ielas. Kopā ar Luksaforiņa palīgiem apguva arī dažādas ceļazīmes.

Pasākuma noslēgumā katrs dalībnieks saņēma Luksoforiņa īpašās balvas – diplomu, magnētu un uzlīmi ar pasākuma simboliku.

Skolotaja Ilze Ciguze

 


 

MĒS LEPOJAMIES!

18. novembrī Rīgā Nacionāli bruņoto spēku parādē piedalās arī Trikātas pamatskolas 9. klases skolnieces, jaunsardzes Ilze Ielīte un Amanda Veikšāne (instruktors Ritvars Leitens). 

Ilze Ielite

 

Amanda Veiksane

Avots: Ekrānuzņēmums no LTV1 

 


 

MĒS LEPOJAMIES!

Pateicibas

17. novembrī Beverīnas novada pašvaldības apbalvojumus saņems:

    Maruta Ģingule 

     Ilze Ciguze

     Iveta Ābrama

     Solvita Strautiņa

     Guntars Purgalis

     Sarmīte Kanašniece

     Maija Ingeleviča

     Agita Pētersone

     Evita Kaķīte-Brasa 

     Santa Paegle 

     Daila Ielīte

     Iveta Vilka 

     Inese Krūmiņa

     Nauris Šustiks 

 


 

Novembris – patriotiskais mēnesis

Latvijas valsts svētkus gaidot, Trikātas pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās Labo darbu nedēļā, kuras laikā 7. klases skolēni ar skolotāju Marutu Ģinguli palīdzēja ilggadīgajai skolotājai, bijušajai direktorei Zeltītei Čakārnei sakopt mājas pagalmu un dārzu, 4. klases skolēni ar skolotāju Lidu Sīpolu piedalījās Trikātas kapu sakopšanā, un visa skolas saime pirms došanās rudens brīvdienās sakopa skolas apkārtni. Un tieši laikā, jo drīz uzsniga pirmais sniegs.

Novembrī Trikātas pamatskola rotāta sarkanbaltisarkanās krāsās, kuras atviz valsts karogā, svecēs, lentītēs un latviskās zīmēs.

10. novembrī skolā notika radošā darbnīca kopā ar Lindu Krūmiņu, kur skolēni un skolotājas apdarināja burciņas sarkanbaltisarkanas, lai 11. novembrī izgaismotu tiltu pār Abulu. Radošo darbnīcu un tilta izgaismošanu organizēja Sarmīte Kanašniece ar pagasta saimnieka Harija Upenieka palīdzību.

Lāčplēša diena trikātiešiem ir īpaša diena, jo par varoņiem varam saukt 18 Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus, kuri šeit ir dzimuši, mācījušies, dzīvojuši un strādājuši, miruši un apglabāti. 11. novembrī īpaši pieminam astoņus no varoņiem, kuri apglabāti Trikātas kapos – Robertu Dambīti, Kārli Tilcenu, Kārli Goperu (apglabāta viņa sirds), Nikolaju Ziediņu, Jāni Bormani, Jūliju Kalniņu, Aleksandru Blaubergu, Arvīdu Zicmani.

11. novembri atzīmējam ar lāpu gājienu, kurš sākas no Tālivalda pieminekļa. Svētku reizēs vienmēr ar mums ir arī Beverīnas novada vadība un deputāti. Priekšsēdētājs Māris Zvirbulis savā uzrunā pieminēja šo svētku nozīmīgumu un aicināja bērnus meklēt varoņus arī savas dzimtas saknēs.

Gājienā ikviens – mazs vai liels – droši nesa lāpu vai degošu svecīti. Šoreiz katra klase devās pie viena no ordeņa kavaliera, lai izstāstītu viņa biogrāfiju un nopelnus Latvijas labā. Pēc tam apmeklēja pārējās atdusas vietas un nolika svecītes. Šajā svētku un piemiņas reizē vienmēr godinām varoņu skolotāju Jēkabu Mūrnieku. Skolotājs, saskatījis skolēnos drosmi, bezbailību un tēvzemes mīlestību, mudinājis zēnus iegūt militāru izglītību.

Atgriežoties Saieta namā, pie mūsu galvenā karavadoņa Tālivalda veidojām Gaismas ceļu, simbolizējot varoņu mūžību un piemiņu.

Šogad neparastie laika apstākļi – piesnigušās taciņas un koki – padarīja pasākumu īpašāku – kapos sniega baltumā atspīdēja sarkanbaltisarkanās sveču liesmiņas. Paldies kapu pārvaldniecei Annai Knopkinai un viņas palīgiem par kapos iztīrītām taciņām.

Priecājamies arī par mūsu septiņiem skolēniem, kuri pilnā jaunsardzes formas tērpā tika aicināti piedalīties reģiona nozīmes Lāčplēša dienas pasākumā Valkā – Lieni Ielīti, Ilzi Ielīti, Amandu Veikšāni, Agnesi Bevzu, Ievu Viktoriju Būdu, Rovildu Deduškeviču, Robertu Kuplo.

Lepojamies, ka jaunsardzes Ilze Ielīte un Amanda Veikšāne ir uzvarējušas soļošanas skatē un ieguvušas īpašu iespēju – soļot Nacionālo bruņoto spēku parādē 18. novembrī Rīgā, 11. novembra Krastmalā. Lai Jums, meitenes, izturība un sirds pilna ar patriotisma jūtām, un lai jūsu piemēram ir sekotāji!

Lai mums visiem sirdī deg mīlestība pret savu Tēvzemi!

 


 

17 nov

 


  

 Afisa Lacplesi

 


 

Afisa 10 nov

 

 


 

makulatura

 

 

Beverīnas novada „Cālis 2016”

Jaunākā grupa

Vārds,uzvārds

pagasts

Ga

di

Dziesmas nosaukums

punkti

tituls

Robijs Šmits

 

Kauguri

5

“Dziesmiņa par klausīšanu” (S. Silava)

28

Beverīnas novada

CĀLIS 2016

Edgars Maniks

Kauguri

2

“Spīdi, spīdi saulīte”

26

I vieta

Aleksandra Pilipoveca

Brenguļi

3

Vinnijs Pūks” A.Klāsones m.J.Draginovičas vārdi

26

II vieta

Zane Mežīte

Trikāta

3

Cip, cip, cālīši.

26

II vieta

Estere Buka

Kauguri

4

“Pavasara ziediņi” (J. Štoma)

25

III vieta

Arvis Gutāns

Kauguri

5

“Šķindu, šķindu Rīgas pile” (Latv.t.dz.)

25

III vieta

Andris Gutāns

 

Kauguri

3

“Satiku gailīti”  (Latv t.dz.)

23

Draudzīgais Cālītis

Kristaps Rastopčins

Kauguri

5

“Tec’, meitiņa, tu pa priekšu” (Latv.t.dz.)

23

Staltākais Cālītis

Milāna Kuzņecova

Trikāta

5

Lelles jaka ( A.Žilinskis)

22

Saulainākā Cālīte

Kristaps Emīls

 Reinvalds

Trikāta

5

Pulksteņtaka (D.Robule)

21

Drosmīgais Cālītis

Sanija Dracmane

 

Trikāta

4

„ Mani pirkstiņi”

20

Darbīgā Cālīte

Venija Kolomijeca

Trikāta

4

Ejam ciemos! ( B. Brice)

20

Košā  Cālīte

Leo Tora

Kauguri

4

“Saulīte ar zobiņiem” (A. Zauers, A. Klāsone)

20

Izteiksmīgais Cālītis

Līna Bortkeviča

 

Trikāta

5

Reiz uz ceļa.

20

Smaidīgā Cālīte

Emīlija Neimane

Kauguri

5

“Plācenītis” (E. Līduma, J. Ķepītis)

20

Smaidīgā Cālīte

Samanta Gulbe

 

Brenguļi

4

„ Rozā”  D.Robule

19

Cālīte Dāmīte

Beāte Znotiņa

 

Trikāta

3

Kukainīša pavasaris. (I.Circene)

18

Pavasarīgā Cālīte

Anna Marija

Petrovska

Brenguļi

4

„ Lietutiņš”  (D.Robule)

17

Mīlīgā Cālīte

Vecākā grupa

Alise Elizabete

 Ipatova

Kauguri

6

“Peļu dzirnavas” (V. Ļūdēns, A. Altmanis)

25

I vieta

Annija Akmentiņa

Kauguri

6

“Smaidu putns” (L. Saulietes atdz., A. Romela)

23

II vieta

Laura Niedre

 

Kauguri

6

“Bučiņas” (I. Kraševska)

22

III vieta

Loreta Andrupe

 

Kauguri

7

“Rūķīša dziesmiņa” (L. Ligere - Stengrevica)

21

Radošāka Cālīte

Rainers Veikšāns

 

Trikāta

6

Kliņģeris Mincītim (V.Siliņa)

20

Cālītis Džentlmenis

Unda Bortkēviča

Trikāta

6

„ Pļavā”

17

Sapņainā Cālīte

Henrijs Mihejevs

Brenguļi

Brenguļi

7

'' Maziņš lācīts Pūks.'' ((U.Savickis, D.Strelēvičas v.)

15

Noslēpumainais Cālītis

 

Sarmīte Kanašniece

Normal 0 false false false LV X-NONE X-NONE