201707 Aktualitātes

Skola

Trikātas pamatskola uzņem audzēkņus 2017./2018. mācību gadam.

Skola piedāvā apgūt:

* pirmsskolas izglītības programmu (kods 1011111);

* pamatizglītības programmu (kods 21011111);

* daudzveidīgas interešu izglītības programmas.

 

Skola nodrošina:

* pagarināto dienas grupu 1. - 4. klašu skolēniem;

* brīvpusdienas 1. - 9. klašu skolēniem;

* iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku sporta hallē.

 

Nokļūšanu uz skolu un mājām nodrošina gan VTU, gan novada transports.

Tālruņi uzziņām: 64729203; 26548247

 


Trikātas pamatskola aicina uz

Skolas vecāku kopsapulci

29. augustā plkst.18:00

skolas aktu zālē (darba kartībā: skolas aktualitātes, tikšanās ar pašvaldības priekšsēdētāju, u.c.)

 


 

Trikātas pamatskolas

pirmsskolas grupiņas atsāk darbu

21. augustā

Darba laiks no 7:30 līdz 18:00

Atgādinājums! - uzsākot pirmsskolas grupu apmeklējumu, bērniem nepieciešama ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli.

 

 


 

Aicinajums

 

Talantu festivals

 

 


 

LEPOJAMIES!

Valmieras un starpnovadu informātikas olimpiādē

3. vieta

Marekam Markusam Boškinam

Skolotāja Inga Boškina

 


 

LEPOJAMIES!

Vidzemes reģiona 5. - 9. klašu izglītojamo 6. pētniecisko darbu konkursā

1. vieta

Ilzei Ielītei

Skolotājas Maruta Ģingule, Inga Boškina

 Diploms


 

LEPOJAMIES!

Valmieras un starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē

atzinība

Arvildam Deduškevičam

Skolotāja Aiga Gartmane


 

Regbijs

 


 

Piemiņas brīdas Trikātas kapos

 24. martā plkst. 10:00 pie Trikātas kapličas novietotās plāksnes “Es sapni par dzimteni pagalvī liku. 1940…” notika atceres brīdis 1949. gada 25. martā Trikātas pagasta represētajiem iedzīvotājiem.

Piemiņas brīdī bija sapulcējušies visi Trikātas pamatskolas 1.-9. klašu skolēni un skolotāji, deputāte Cilda Purgale, represētās Rudīte Gartmane, Ināra Grantiņa un Māra Raipala ar dzīvesbiedru Jāni.

Piemiņas brīdī klātesošie dziedāja valsts himnu un klausījās Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa uzrunu. M. Zvirbulis aicināja saglabāt tautas atmiņā šo baigo notikumu Latvijas vēsturē.

Trikātas pamatskolas skolotāja Inga Boškina savā uzrunā vēstīja, ka 25. marts ir ierakstīts kalendāros un vēstures grāmatas lappusēs. To mācās vecāko klašu skolēni. Taču ne visi zina, ko nozīmē vārdi – Komunistiskā genocīda upuri. Komunistisks – tā laika režīms Latvijā, kad kaimiņvalsts Krievija atņēma latviešiem brīvību, zemi. Latvieši nevarēja brīvi domāt, rīkoties, saimniekot. Genocīds ir darbība, kas vērsta, lai pilnībā vai daļēji iznīcinātu kādu tautu, šajā gadījumā, latviešu tautu, apzināti radot šādai grupai tādus dzīves apstākļus, kas rada tās pilnīgu vai daļēju iznīcību. Upuris – cietušais nelikumīgas darbības rezultātā. Inga Boškina skolniekiem jautāja vai upuris var būt arī dzīvs cilvēks. Jā, jo viņam atņemta bērnība, brīvība, tiesības mācīties un pilnvērtīgi dzīvot. Mēs par šiem notikumiem varam izlasīt vēstures grāmatās, klausīties represēto atmiņās, taču nespējam iedomāties, kā tas viss notika, vai arī, kā to cilvēks spēja pārdzīvot. Nespējam iedomāties, kā sveši cilvēki var nakts vidū iebrukt mūsu mājās, izraut no ierastās vides, sadzīt lopu vagonos un aizvest prom tālu, tālu, uz neatgriešanos.

Grūti iedomāties, ka šajos vagonos bija arī veci un slimi cilvēki, kā arī jaundzimuši bērniņi. Kas ar viņiem notika? Ceļā daudzi nomira, un viņu kapa vietas bija pie dzelzceļa uzbēruma, klajā laukā, bez kapa kopiņas un piederīgo piemiņas.

Inga Boškina aicināja bērnus būt iecietīgākiem, saprotošākiem, nebūt ļauniem, jo izsūtīto sarakstus sastādīja paši latvieši, nododot kaimiņus, arī radiniekus. Aicināja aizstāvēt vienam otru, nepieļaut pazemojumus un pāridarījumus. Skolotāja izrādīja apbrīnu un cieņu represētajām Mārai, Inārai un Rudītei, kuras neskatoties uz skarbo bērnību un likteni, spējušas saglabāt labestību, laipnību, sirsnību un pazemību.

Mēs lepojamies, ka šodien goda sardzē stāv trīs staltas jaunsardzes – Ilze Ielīte, Agnese Bevza un Amanda Veikšāne, un, lūkojoties uz meitenēm, šķiet, ka neviens viņas nevarētu ar varu dabūt iekšā šajos vagonos, un viņas neļautu to izdarīt arī ar saviem līdzcilvēkiem.

Piemiņas brīža noslēgumā tika nolikti ziedi pie piemiņas plāksnes un ar klusuma brīdi godināti visi represētie – tie, kuri nepārnāca un tie, kuri atdusas Trikātas kapos. Skolēni uzdeva arī jautājumus represētajām. Bērni gribēja zināt, cik viņām bija gadi izsūtīšanas brīdī. Mārai, Rudītei un Inārai bijuši 6 gadi un skolā vēl neesot gājušas. Par zaudētajiem tuviniekiem Sibīrijā viņas pieminēja, ka tur palikuši vecvecāki un citi radinieki. 

Pasākumu nosvērti vadīja talantīgais runas vīrs Harijs Upenieks un ar saksofona spēli piemiņas brīdi bagātināja Guntars Aizupietis. 

Trikātas pamatskolas direktore Brigita Avišāne

 image1 1 image2 1


 

Koka auto modeļu ātrumsacensības Trikātas pamatskolā

23. martā veiksmīgi noritēja otrās koka auto modeļu ātrumsacensības, kurās piedalījās Alojas Ausekļa vidusskolas, Rūjienas vidusskolas, Strenču novada vidusskolas, Naukšēnu vidusskolas un Trikātas pamatskolas 1.-9. klašu skolēni.

Sacensību atklāšanā uzrunu teica Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektore Egita Biša un Trikātas pamatskolas direktore Brigita Avišāne, novēlot veiksmi un izturību.

Par uzvarētāju kļūst sacensību dalībnieks, kura auto visātrāk sasniedz aptuveni 16,50 metru garās trases finišu. Laiks tika fiksēts elektroniski, tiklīdz spēkrats šķērso finiša līniju. Tika vērtēts ne tikai mašīnītes braukšanas ātrums, bet arī dizains.

“Koka mašīnas skolēni izgatavo amatu mācības pulciņa un mājturības stundu laikā,” informē mājturības skolotājs Guntars Purgalis, piebilstot, ka vairākās skolās šīs sacensības ir kļuvušas ļoti populāras un mašīnas ripina ne tikai jaunieši, bet arī viņu skolotāji.

Savus veidotos un tehniskajai specifikācijai atbilstošos koka auto modeļus sacensību trasē izmēģināja 80 zēni un meitenes. Katram auto modelim bija četri starti (katrreiz braucot vienā no četriem celiņiem). Izvēloties labāko rezultātu tika noteikti finālisti.

Finālā 1. vietu meiteņu grupā ieguva Lauma Grāvelsiņa (Trikātas pamatskola), 2. vietu – Sintija Sīle, 3. vietu – Katrīna Pētriņa (abas no Alojas Ausekļa vidusskolas).

Zēniem ātrākais modelis 1. vietu nodrošināja Dīvam Lellim, 2. vieta – Ričardam Deivam Pukstam, 3. vieta – Arturam Volratam (visi no Strenču vidusskolas).

Komandu sacensībās (vērtējot 3 labākos no katras skolas) 1. vietu ieguva Strenču novada vidusskolas komanda, 2. vietu – Trikātas pamatskolas komanda, 3. vietu – Rūjienas vidusskolas komanda.

Tika vērtēti arī labākie koka auto modeļu dizaini. Dizainiski veiksmīgākie modeļi izgatavoti Matīsam Ielītim (Trikātas pamatskola), Dīvam Lellim (Strenču novada vidusskola), Laurim Uglanovam (Rūjienas vidusskola), Kristeram Oskaram Uzulim (Rūjienas vidusskola).

Sacensības organizēja Trikātas pamatskolas koka auto modeļu trases būvētājs un mājturības skolotājs Guntars Purgalis. Koka auto modeļu gatavošanai nepieciešamos koka izejmateriālus sagādāja Trikātas pamatskolas absolvents Andris Bortkēvičs. Elektronisko laika skaitītāju izgatavoja Māris Kozerovskis no Valmieras.

Trikātas pamatskolas direktores vietniece Inga Boškina

 


 

LEPOJAMIES!

Kustības "Sabiedrība ar dvēseli - Latvija" noslēguma pasākumā Līvānos

Vidzemes reģionā

1. vieta

Trikātas pamatskolas Eko skolas padomes projektam

"Atpazīsim kokus skolas teritorijā"

Skolotājas Iveta Ābrama, Ilze Ciguze

NOSLEGUMA PASAKUMS foto


 

LEPOJAMIES!

Valmieras un novadu 4. klašu konkursā "Superziķeris 2017"

1. vieta

Arvildam Deduškevičam

Skolotāja Lida Sīpola


Koka automod afisa


Konsultāciju diena Beverīnas novadā

2017. gada 22. martā Beverīnas novada pašvaldībā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) speciālistu konsultāciju diena Beverīnas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

VBTAI Valmieras reģiona  Bērnu tiesību aizsardzības departamenta galvenā inspektore Renāte Alberga un Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referente Sanita Kokenberga

2017. gada 22. martā no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00

Trikātas pamatskolā, Beverīnas novadā, Trikātas pagastā, Trikātā, "Gaismaskalns" sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Beverīnas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Speciālisti (sociālie darbinieki, bāriņtiesu speciālisti, pedagogi, policijas darbinieki u.c.) un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem (bērns - vecāks, vecāks – vecāks, bērns – pedagogs, vecāks – pedagoga, bērns – bērns) u.c. jautājumiem.

 Papildus informāciju variet saņemt pie VBTAI inspektora, zvanot pa tālruni 64233585 vai 26809523.


 

Vecvecaku pespusdiena afisa


 

LEPOJAMIES!

Valmieras un starpnovadu 6. klašu latviešu valodas un literatūras olimpiādē

3. vieta

Lienei Ielītei

Skolotāja Maruta Ģingule

 


 

Pirmklasnieku svētku rīts

Trikātas pamatskolas 1. klases skolēniem un audzinātājai 2. februāris bija īpaša diena – “Pirklasnieku svētku rīts”. Tā ir jauka skolas tradīcija, kurā pirmīšus dažādos uzdevumos pārbauda viņu vecāko klašu skolasbiedri un arī draudziņi no sagatavošanas grupas.

Pirmklasniekiem Danai Avotiņai, Ralfam Danielam Baškeram, Undai Bortkēvičai, Antai Letīcijai Eglītei, Jūlijai Frankovskai, Artūram Lezdiņam, Samantai Elizabetei Pētersonei, Jānim Rihardam Meļķim, Elīnai Zālītei un viņu audzinātājai Ilzei Ciguzei ļoti mīļa ir animācijas filma “Ledus sirds”, tāpēc visi uzdevumi, spēles un dāvanas bija veidotas iemīļotās multenītes varoņu tēlos un notikumos.

Liels prieks un pārsteigums bija ciemos atnākušais Olafs, kuram tik ļoti patika silti apskāvieni! Olafs kopā ar Annu pavadīja bērnus un audzinātāju Ilzi Ciguzi visās spēlēs un radošajos uzdevumos. „Bites dūc, pieneņu galviņas bērni plūks. Un viss kas jauks vasarā kļūst vēl labāks...” varēja dzirdēt dungojam Olafu.

Otrās klases skolnieces Alise Brasa, Samanta Sjarki, Dārta Lūcija Švēde un Daiga Mežīte pirmīšiem nodziedāja Elzas dziesmu un aicināja viņus zīmēt kopīgu sniegavīru. Mazie pirmklasnieki dāvanā ieguva skaistu paštaisītu zīmuļtrauku ar Olafa attēlu, ko palīdzēja sarūpēt otrās klases audzinātāja Solvita Strautiņa. Septītā klase ar audzinātāju Marutu Ģinguli aicināja savus jaunākos skolasbiedrus sakārtot secīgi Elzas dziesmas vārdus, kurus putenis bija sajaucis. Atskaņojot dziesmu, tas arī pirmīšiem izdevās. Septītā klase dāvināja saldumus ar skaistām sniegpārsliņām.

Kopā ar trešās un ceturtās klases skolēniem un audzinātāju Lidu Sīpolu pirmklasnieki spēlēja spēli “Mirkšķināšana”, balvā zēni saņēma Olafa masku un meitenes - Elzas masku.

Tālākais ceļš kopā ar Olafu veda pie sagatavošanas grupas bērniem. Tur audzinātāja Sarmīte Kanašniece aicināja pirmklasniekus liet sveces, jo 2. februāris ir arī Sveču diena. Arī mazie sagatavošanas klases bērni kopā ar brīnišķīgo skolotājas palīdzi Silvu Mīļo no plastilīna veidoja dažādas sveces. Visi bērni devās kopīgā rotaļā, kur burves iemidzināja princesi, un staltajiem puišiem bija tā jāpamodina. Atvadoties pirmklasnieki dāvanā ieguva balonus un saldumus.

Piektās klases skolēni ar audzinātāju Brigitu Avišāni bija sagatavojuši ļoti garšīgu un ēdamu uzdevumu – no dažādiem saldumiem – maršmelova, salmiņiem un konfektēm bija jāizveido sniegavīrs. Taču šie kārumi pirmklasniekiem vispirms bija jāatrod, jo tie bija paslēpti telpā.

Vēl pirmīšiem bija jāpaveic pēdējie pārbaudījumi skolas sporta hallē, kur devītās klases skolēni kopā ar atraktīvo audzinātāju Guntaru Purgali bija sagatavojuši dažādus veiklības un sporta aktivitātes – iešanu pa “ledus” celiņu, rāpšanos klintī, sniegavīra celšanu un citas.

Svētku izskaņā Anna un Olafs dāvināja katram pirmklasniekam apliecinājumu, ka viņi ir uzņemti visas skolas saimē. Pirmās klases skolēni nodziedāja dziesmiņu par savu ikdienas veikumu – līniju vilkšanu un burtu rakstīšanu. Olafs mūs turpināja iepriecināt ar saviem zelta izteicieniem: „Ziemā nav iespējams sameklēt neļķi, bet vasarā noteikti kļūšu par ... laimīgu sniegavīru!!!”

Svētku izskaņā visi pasākumā iesaistītie skolēni varēja noskatīties animācijas filmu “Ledus sirds” uz skolas jaunā, lielā ekrāna.

To visu pierakstīja Anna un Olafs

(direktore Brigita Avišāne un direktores vietniece Inga Boškina)


 Valentindiena


Erudītākais skolēns latviešu valodā

 

27. janvārī noslēdzās dzimtās valodas nedēļas, kuru ietvaros 5.–9. klašu skolēni rakstīja olimpiādes darbus, parādot savas latviešu valodas zināšanas un atjautību. Pirmās kārtas uzvarētāji ir – Dārta Gartmane, Elīza Evelīna Pētersone, Mareks Markuss Boškins, Liene Ielīte, Agija Boža, Patrīcija Fūrmane, Dagne Kaupe, Roberts Kuplais, Paula Škirikova, Mārtiņš Terentjevs, Laila Balltiņa, Amanda Veikšāne, Viktorija Ieva Būda, Elīna Dita Kuplā. Šie skolēni turpināja sacensties otrajā kārtā, pildot netradicionālus uzdevumus latviešu valodā. Šoreiz savā starpā sacentās 5.–6. kl. un 7.–8. kl. skolēni, un tika noskaidroti uzvarētāji: 1. vieta – Dārtai Gartmanei, Lienei Ielītei, Dagnei Kaupei, 2. vieta – Elīzai Evelīnai Pētersonei, Robertam Kuplajam, 3. vieta – Patrīcijai Fūrmanei, Paulai Škirikovai, Lailai Baltiņai.

Noslēguma pasākumu palīdzēja sagatavot un vadīt 9. klases meitenes – Amanda Veikšāne, Dagnija Ielīte un Agnese Bevza. Skolēniem bija iespēja ieklausīties Latvijā populāru mūziķu Laura Reinika un Kaspara Zlidņa viedoklī par grāmatu lasīšanas nozīmi viņu dzīvē. Pasākuma noslēgumā 9. klases meitenes bija sagatavojušas interesantus, asprātīgus viktorīnas jautājumus par latviešu valodu un literatūru. Priecājāmies, ka skolēni spēja atbildēt uz gandrīz visiem viktorīnas jautājumiem, par katru pareizu atbildi balvā iegūstot saldumu.

Prieks par paveikto darbu un kopsim latviešu valodu arī turpmāk!

     Mēs ņemsim tos vārdus un nomazgāsim –

     Lai balti uz savām valodām iet,

     Lai tava valoda ir rāma un stipra

     Tumsai nākot, mieg mierīgi ciet.

latviešu valodas skolotājas M. Ģingule un I. Ābrama

 


 

LEPOJAMIES!

Valmieras un starpnovadu 9. klašu krievu valodas olimpiādē

2. vieta

Sabīnei Gūtmanei

skolotāja Solvita Strautiņa

 


Afisa 1 klase
 


 

2017. gada 20. janvāra rītā Trikātas pamatskolas saime pulcējās skolas vestibilā pie simboliska ugunskura, lai kopā, mazākiuguns un lielāki, pieminētu notikumus Rīgā, 1991. gada barikāžu laikā no 13. līdz 20. janvārim. Mūs apciemoja un ar savām atmiņām un piedzīvojumiem dalījās mūsu skolas skolotāja Irita Steģe un Beverīnas novada pašvaldības Trikātas pagasta saimniecības nodaļas vadītājs Harijs Upenieks. Paldies par dalīšanos atmiņās, par liecību, ka mums blakus ir cilvēki, kas sargāja un nosargāja mūsu mīļo Latviju! Nosargāja ar savu sirdi un savu uzdrošināšanos stāties pretī ļaunumam bez vardarbības un ieročiem! 


Afisa


 

25. janvārī plkst. 18:00

Skolas padomes sanāksme

sasauc padomes priekšsēdētāja Baiba Meļķe

 


Sniega diena

Šā gada 15. janvārī, Trikātas pamatskolas 1. klases skolēni ar savām ģimenēm atzīmēja Sniega dienu.

Undas vecāki un vecvecāki bija noorganizējuši Jēņu kalnā jauku pēcpusdienu. Bērni kopā ar vecākiem brauca no kalniņa. Kopā cepām desiņas, dzērām karstu piparmētru tēju. Bija jauka atmosfēra un pats galvenais - mēs visi bijām viena vesela, jauka, draudzīga komanda!

Skolotāja Ilze Ciguze

 

 

Olimpiāde

Skolēns

Klase

Pedagogs

Iegūtā vieta

Krievu valodas olimpiāde

Sabīne Gūtmane

9.

Solvita Strautiņa

2. vieta

Latviešu valodas olimpiāde 

Liene Ielīte

6.

Maruta Ģingule

3. vieta

Informātikas olimpiāde

Mareks Markuss Boškins

6.

Inga Boškina

3. vieta

Vizuālās mākslas olimpiāde

Arvilds Deduškevičs

4.

Aiga Gartmane

Atzinība

6. Vidzemes reģiona 5.-9. klašu skolēnu pētniecisko darbu konkurss

Ilze Ielīte

9.

Maruta Ģingule, Inga Boškina

1. vieta